Jef Van Eyck

Jef Van Eyck

Jef Van Eyck was als maatschappelijk werker ruim dertig jaar actief in Turnhout: Wollewei, Elcker-ik, Vormingplus Kempen, Turnhout 2012, Transitie Laboratorium Kempen, het Open Tropen festival.

Hij startte met een aantal bewuste burgers in 2015 met een Kempense burgercoöperatie die hernieuwbare energie-installaties bouwt en burgers begeleidt bij de energietransitie van hun huis: hij werd voorzitter van Campina Energie CV.

Jef Van Eyck kwam al in zijn tienerjaren tot het besef dat iedereen weliswaar van de natuur houdt, maar dat die natuur toch wordt mismeesterd door mensen, bedrijven, overheden die afval storten in bossen, die rivieren zwaar verontreinigen, de lucht vervuilen, ongezond voedsel produceren, te veel mest verspreiden… Geen wonder dat hij nu ambassadeur wordt van Grootouders voor het Klimaat. Hij schreef er deze motivatie voor:

Wie de klimaattoppen en klimaatbeleidsdiscussies volgt weet dat concrete en tastbare acties veel sneller en ingrijpender moeten. Daarom is het aan bewuste en betrokken burgers om zelf initiatief te nemen en de politieke klasse (en geconnecteerde belangengroepen) tot meer daadkracht te bewegen.

Grootouders voor het Klimaat kan als platform van bewuste en geëngageerde burgers heel wat impact hebben op het klimaatbeleid van onze overheden. Met de kracht, de ervaring en de wijsheid van hun generatie, en vanuit het grote besef zich verantwoordelijk te voelen voor de generaties na hen in het algemeen en die van hun kleinkinderen in het bijzonder, beschikken ze over een groot moreel argument: deze generatie heeft niet het recht om de planeet in belabberde toestand achter te laten voor de volgende generaties.

Niets is immers belangrijker om te kunnen (over)leven dan zuivere lucht, proper water en een gezonde bodem om gezonde voeding op te telen. Ik kan me helemaal vinden in die doelstellingen en wil me daarom mee engageren als ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat.

Welkom, Jef Van Eyck


Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .