Joos Wauters

Joos Wauters

Joos Wauters is Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat.

Joos Wauters werkte in de Christelijke arbeidersbeweging, de Christelijke mutualiteit, de Landelijke bediendecentrale (LBC- ACV) en in een Centrum van volwassenen­onderwijs (CVO). Van 1995 tot 2003 zat hij voor de partij Agalev (nu Groen) in de Kamer. Als lid van de Federale Ouderenraad (FAVO) bekommert hij zich vooral om mobiliteit.

Joos Wauters trok de Witte Woede op gang (de sociale strijd van de verpleeg­kundigen en opvoeders) en leidde ze ruim tien jaar.

Hij was er ook bij toen die eerste betoging van Youth for Climate door de straten van Brussel liep.

Dit is zijn motivatietekst:

Samen met mijn vrouw Frieda Moons hebben wij vier kinderen en twaalf kleinkinderen. Het hoeft geen betoog dat wij bezorgd zijn over hun toekomst en zij zijn dan ook onze grootste supporters om ons in te zetten voor het klimaat.

In de LBC heb ik de Witte Woede op gang getrokken en vele jaren geleid. De belangen van de werknemers in de non-profitsectoren heb ik met plezier en volle kracht verdedigd. Vele successen werden behaald; maar de structurele verbeteringen vanuit de politiek bleven achterwege. Daarom zijn vele verworvenheden door acties op straat afgedwongen.

Deze strijd was altijd maatschappelijk ingebed. De belangen van patiënten en cliënten werden steeds meegenomen. Het belang van de patiënt was ook ons belang. Die ruime maatschappelijke context was in de vakbeweging niet vanzelfsprekend. En bij wijze van boutade zei ik altijd dat de vakbondsafgevaardigden van de General Motors ook mee moesten nadenken over de files en het gebruik van de grondstoffen en energie.

Sociale en ecologische rechtvaardigheid gaan hand in hand. Het ene kan niet zonder het andere. Mijn bezorgdheid voor het klimaat is dus groot en niet nieuw. Dat wil ik ook uitdragen als ambassadeur.

Welkom, Joos Wauters!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .