#kies2024

Verkiezingen in 2024

In dit verkiezingsjaar zet Grootouders voor het klimaat alle zeilen bij.
Hier proberen we het overzicht te houden.

 

GvK-campagnebeeld #kies2024

Uitgangspunten

 • De klimaatcrisis moet een van de belangrijkste thema’s worden in de verkiezingen 2024.
 • We hebben allemaal een direct belang bij een krachtiger en sociaal-rechtvaardig klimaatbeleid dat iedereen meeneemt.
 • De stem van ouderen telt. Ze zijn een aanzienlijk deel van de kiezers.
 • Grootouders hebben het recht en het lef om vrijmoedig en empathisch op te komen voor hun kleinkinderen.
 • De generaties na ons mogen nu niet stemmen, maar ze zullen wel door ons stemgedrag getroffen worden. Het is maar fair dat we met hen rekening houden.
 • Een grote meerderheid, wereldwijd én bij ons, is voorstander van krachtiger klimaatbeleid, zelfs als dat een inlevering van hun inkomen zou meebrengen. We beseffen te weinig dat we met velen zo denken. De meerderheid.
GvK-campagnebeeld verkiezingen 2024

Actie !

 • do 2 mei: start mailcampagne meerdangenoeg
 • zo 5 mei, Antwerpen: 505concerten
 • doorlopend: bladwijzer-acties op strategische plaatsen (zoals stations).
 • vr 31 mei, klokslag 12 uur, Brussel, Stockholm, Kopenhagen, Helsinki, Bern, Den Haag, Amsterdam, Leiden, Wenen, München, Lübeck:  fluitconcert (whistle-blowing) voor diverse parlementen. In Brussel was dat aan het Europees Parlement. Zie ons verslag op de Grootouders-website. en op de site van de European Grandparents for Climate
 • Na verkiezingsdag 9 juni: we zullen doorgaan

Hoe kun je helpen?

 • Praat over de campagne. Gebruik de bladwijzer als gespreksopener.
 • Deel de bladwijzer uit, of leg hem op interessante plaatsen (vraag toestemming!). Je kunt ook met een affiche werken.
 • Je kunt exemplaren krijgen bij onze lokale afdelingen (van west naar oost: Brugge, Tielt, Kortrijk, Gent, Waasland, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Mechelen, Kempen, Limburg
 • of je bestelt ze bij mm.kies2024@gvhk.be
 • Kom naar de actie aan het Europees Parlement (31 mei)
 • Deel informatie en links op sociale media en deel er hartjes en duimen uit
 • Probeer eens de plus1-aanpak.

Onze motieven

We horen het veel te vaak, dat de klimaatcrisis geen thema is in deze verkiezingen.

Daar doen de Grootouders niet aan mee. De klimaatcrisis is het belangrijkste thema. Omdat de verkiezingen van 2024 mee de omstandigheden zullen bepalen waarin de kleinkinderen en de ongeborenen van nu binnenkort zullen leven.

Wij, de ouderen, kunnen het verschil maken. Omdat we begaan zijn met kleinkinderen, omdat we van hen houden. Daarom stemmen we alsof hun leven ervan afhangt.

Op deze pagina leggen we onze campagne #kies2024 voor. We willen een zogenaamd moeilijk, beu, afgezaagd onderwerp weer fris maken. De klimaatcrisis, en daarmee gelinkt de ongelijkheid in de wereld en het verlies van biodiversiteit, om maar wat te noemen, want de systeemcrisis heeft veel aspecten.

Dat zijn levensgrote vragen waar iedereen mee zit. We mogen van politici daarover moedige standpunten verwachten en hen erop afrekenen.

De resultaten van de verkiezingen van 2024 zullen ook ná de volgende 4 of 6 jaar doorwerken, misschien wel voor pakweg de volgende 2024 jaar. Dat is een ontzaglijk lange periode die begint bij de baby’s die nu geboren worden, een ontzaglijk grote politieke opdracht die begint bij de politici die nu kandidaat zijn, en een ontzaglijk grote verantwoordelijkheid die begint in ons stemhokje.

Ons campagnebeeld illustreert de essentie: de kleinkinderen van de huidige stemgerechtigden vragen ons om in hun belang te stemmen, meer nog, in het belang van hún nakomelingen. Zij kunnen niet stemmen, wij wel. Zij zullen de gevolgen dragen van ons stemgedrag.

GvK-banner een leefbare wereld

2024

Hoe je stemt in 2024 kan onze wereld voor misschien wel de volgende 2024 jaar bepalen.

Stem voor je kleinkinderen

Laat zien hoeveel je om kleinkinderen geeft. Onze kleinkinderen en alle kleinkinderen van de wereld en alle kleinkinderen van de toekomst. Stem zoals zij willen dat je stemt: om hún toekomst een goede kans te geven. Wij, de ouderen kunnen het verschil maken. Omdat ze dat van ons verwachten. Omdat we van hen houden.

Je staat niet alleen

Wereldwijd, ook bij ons, vindt een grote meerderheid dat de overheid een gespierd klimaatbeleid moet voeren – maar, merkwaardig, meestal beseffen we niet dat we met zo velen zijn.

Denk om de generaties na ons, ook in het stemhokje, en verwacht van je verkozenen dat ze ernaar handelen. Laat zien dat je om de kleinkinderen geeft, maak hen blij en maak jezelf blij.

We weten

Er gaan dingen goed fout, daar twijfelt niemand meer aan. We moeten stoppen met vervuilen en uitstoten. Onrechtvaardige ongelijkheid moeten we wegwerken. De biodiversiteit moet weer bloeien. Die problemen zijn gekoppeld en ze zijn levensbepalend voor vele generaties na ons.

We verwachten van onze regeringen klimaatbeleid dat gespierd is. Deze kans om dat duidelijk te maken, laten we niet voorbij gaan.

We voelen

We voelen het effect van de klimaatcrisis nu al. Iedereen voelt de dreiging, elk op haar/zijn/hun manier. Omdat we niet tegen de stroom in willen zwemmen of omdat we het alleen niet aan kunnen. Gelukkig kunnen we wél iets doen met dat gevoel want we staan we niet alleen. Omdat we om hún toekomst geven en hen een toekomst geven.

Goedgestemd?

We gaan stemmen…

In 2024 brengen we in België onze stem uit voor alle geledingen van de overheid. In juni is dat Europees, federaal, Vlaams/Waals/Brussels/Duits, en in oktober gemeentelijk en provinciaal.

…en we kunnen goed stemmen

Maar er is een categorie mensen die de gevolgen van onze stemkeuze veel meer dan wij zullen ondergaan en die toch niet mogen kiezen: kleine kinderen en wie nog zal geboren worden. Onze democratische instellingen zijn er niet op voorzien hen te helpen. Denk maar aan rechtspraak, zorg, beleid en preventie. 

Grootouders voor het Klimaat komt op voor al die mensen. Laten we vooruit kijken naar de wereld die wij aan de volgende generaties nalaten. Onze wereld hebben we van hen te leen. Daar willen we rekening mee houden, want de horizon van deze verkiezingen ligt veel verder dan 4 of 5 jaar. Kijk dus uit wat je straks met dat rode potloodje doet. Stem alsof het leven van je kleinkinderen ervan af hangt (want dat is het geval).

Publiekscampagne #kies2024

De Grootouders hebben hun eigen publiekscampagne #kies2024 uitgewerkt. Senioren beseffen als geen ander dat de volgende generaties een betere wereld verdienen. Ga stemmen en geef je stem voor de volgende generaties, dat zijn je kleinkinderen en wie na hen zal leven.

In Franstalig België voeren de Grands-Parents pour le Climat een gelijkaardige campagne (meer details hier), en we organiseren ook samen de actie van 31 mei voor het Europees Parlement

Geen stemwijzer van ons, maar een bladwijzer. Een analyse van de partijprogramma’s kunt u elders terecht, zoals bij Bond Beter Leefmilieu. Onze eigen campagne voeren we online en met onze bladwijzer: een toffe gadget die we overal verdelen waar boeken te vinden zijn en op vele andere plaatsen. Je vindt hem hieronder bij het campagemateriaal.

Internationaal: #vote4future

Aan de klimaatcrisis kunnen we zeer goed in eigen straat, dorp en stad werken, maar veel wordt op Europese niveau beslist. Daarom zijn de Europese verkiezingen zo belangrijk, belangrijker dan we beseffen.

Daarom voeren we de publiekscampagne #vote4future samen met zusterbewegingen in veel landen en op Europees niveau. Velen van hen gebruiken hetzelfde campagnebeeld als wij. En samen organiseren we op 31 mei een whistle blowing event voor de parlementen.

Zie vote4future.eu !

 

Geachte politici, geachte kandidaten

We spreken ook de huidige en toekomstige politici aan. Lokale besturen (steden en gemeenten) zijn daarin zeer belangrijk. Duurzaamheidsbeleid is voor een groot deel lokaal beleid. Voor hen schreven we deze oproep voor lokale besturen. Hij werd ondertussen al aan veel gemeenten bezorgd.

Voor alle politici van het Federale en Vlaamse/Brusselse parlement hebben we onze verwachtingen in 12 speerpunten samengevat: lees onze speerpuntennota. We willen graag dat alle zittende parlementsleden en kandidaten er kennis van nemen.

Ik verdien meer...

Vrijwel alle klimaat- en milieubewegingen voeren campagne onder de prikkelende slogan “ik verdien meer…”. Wat telt zijn de woorden die de zin vervolledigt. Wij steunen de campagne, enkele van onze ambassadeurs komen met hun eigen invulling.

Wij, Grootouders, willen meer toekomst “verdienen” voor de kleinkinderen, die van nu en die van de toekomst.

Je kunt op ik-verdien-meer.be ook de kieswijzers raadplegen voor 4 thema’s: natuur en bos, openbaar vervoer, gezonde voeding, betaalbare energiezuinige woningen .

Doelstellingen, verantwoording en materiaal voor de brede ik-verdien-meer-campagne vind je op ik-verdien-meer.be.

Meer dan genoeg

Meer dan genoeg is een initiatief van een gepassioneerde groep activisten, wetenschappers en kunstenaars. Zij werken allemaal op vrijwillige basis. Grootouders voor het Klimaat steunen hen.

Hun manifest is een verfrissend pleidooi voor waarden die we in de samenleving van de toekomst hard nodig zullen hebben, maar die nu zwaar onder druk staan. Meer welzijn (wat meer is dan materiële welvaart), rechtvaardigheid, zinvol werk, duurzaamheidscultuur, democratie, gegarandeerde basisdiensten, veiligheid, minder ongeljkheid…)

Op morethanenough.be (je kunt er de taal kiezen) kun je het manifest doornemen én een mail sturen naar kandidaat-parlementsleden. Je kunt die zelf gemakkelijk aanduiden. Lees en pas de tekst van je e-mail aan! 

Ik kies natuur

Natuurpunt voert actie voor meer en betere natuur. De natuur heeft jouw stem nodig! Op ikkiesnatuur.be staat een aandoenlijk clipje, en je kunt er ook zien  welke partijen ook voor natuurherstel kiezen.

 

 

De plus1-campagne

De plus1-campagne stelt je de vraag “Wie overtuig jij om positief te stemmen?”. Op www.plus1.be krijg je suggesties hoe je met anderen een positief gesprek kunt voeren waar je zelf ook beter van wordt.

Doen!

Campagnemateriaal

Al het materiaal en tekeningen voor deze campagne is © gvhk.be . Bij deze wordt niet-commercieel online-gebruik van het ongewijzigde origineel toegestaan, voor zover het de doeleinden en uitgangspunten respecteert, zoals op deze pagina beschreven. Toestemming voor elk ander gebruik en elke materiële reproductie moet worden aangevraagd via info@gvhk.be

GvK- bladwijzer kies2024

Campagnemateriaal op papier

 • De bladwijzer/boekenlegger is populair. Gebruik hem zelf, geef hem aan vrienden, kennissen, deel hem in hobbyclubs, bij de fitness, leg hem bij je bib (vraag eerst of het mag). De boodschap zal langer meegaan dan een flyertje. We verspreiden hem via allerlei kanalen (zoals boekhandels en bibliotheken). Wil je helpen, vraag dan een stapeltje bij mm.kies2024@gvhk.be, dan zoeken we uit hoe we ze bij jou krijgen.
 • Ook posters/affiches komen binnenkort beschikbaar (zoals deze). 
 • Suggesties voor ander beeldmateriaal zijn welkom via kies2024@gvhk.be
GvK-campagnebeeld verkiezingen 2024
kies2024-beeld bij e-mailhandtekening

Campagnemateriaal online

Suggesties zijn welkom via kies2024@gvhk.be!

Iedereen kan helpen. Laat je vrienden, gelijkgestemd of andersdenkend, weten hoe belangrijk deze verkiezingen wel zijn.

Verdeel de bladwijzer en praat erover.

Audio en Video

Audio en Video

Webinar

 • GvK-webinar van 29 april 2024 over deze campagne

Team

Omdat 2024 zulk belangrijk verkiezingsjaar is, werkt bij de Grootouders een specifiek team op het thema. Je kunt hen bereiken via kies2024@gvhk.be

Voor bestellingen kun je terecht bij onze materiaalmeester: mm.kies2024@gvhk.be

high five