oosterweelwerkenTunnel (1)

Klimaatbewegingen tegen Scheldetunnel : de zaal was te klein

De Nieuwsbrief van GvK nationaal van 16 februari 2023 was een schot in de roos. Het ging over normen, o.a. over de PFAS normen in zeewater en in het water dat tijdens de graafwerken voor de Oosterweeltunnel opgepompt wordt, gezuiverd wordt en vervolgens naar het natuurreservaat Blokkersdijk en de Schelde geleid wordt. De zuiverheidsnormen die daarbij gehanteerd worden zijn echter zeer bedenkelijk. En dankzij het magistrale boek van Thomas Goorden (“Alles komt goed”) weten we hoe zeer er kan gefoefeld worden met die normen!

En precies daarom en daarover trokken de Klimaatbewegingen ClimaxiActiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR), Red Onze Kleiputten en Burgerplatform OnzeMobiliteit op 2 februari 2023 naar de  Raad voor Vergunningsbetwistingen om de schorsing te vragen van de omgevingsvergunning voor de bouw van de Scheldetunnel, nl. het oppompen van grondwater.

Uw verslaggever van de Antwerpse regio van GvK was erbij. Een impressie.

bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen aan de Koning Albert II Laan 35 in Brussel

Er was veel publiek aanwezig, de voorziene rechtszaal was te klein en er werd verhuisd naar een grotere. Ook die zat vol. Met sympathisanten van de milieuverenigingen, maar vooral met veel juristen, allemaal keurig in het pak. Een duidelijke zij-wij situatie.

De vele juristen stelden zich tijdens de rechtsgang niet voor, dus het was raden voor wie zij spraken, vooral omdat de meesten geen sterk stemorgaan hadden of kozen voor stil gepraat. Weinig sympathiek  of correct in een democratisch rechtsbestel.

De advocate van de natuur- en klimaatbewegingen, Marleen Ryelandt, opende de debatten. Wij onthielden vooral de grondigheid waarmee gepleit werd. De  norm voor PFOS in het water die door minister Demir en dus ook Lantis gehanteerd wordt is 0, 10 nanogram per liter water. Dat noemt Lantis “zuiver water”, nochtans is 0,003 de internationale norm! Nederland hanteert de norm 7 picogram/l. , 15.000 maal lager dan Lantis. De juriste is zelf op onderzoek gegaan naar bestaande reinigingstechnieken en getuigde dat er nu nog geen techniek bestaat die Pfas volledig uit het water kan halen.  PFOS en andere PFAS ( PFAS is de verzamelnaam, PFOS is één PFAS stof nl. degene die door 3M geproduceerd werd) zullen dus zeker in het geloosde water voorkomen. Nergens was een startdatum voor de oppompingen door Lantis te vinden. Vandaar de vraag om met hoogdringendheid het oppompen te schorsen.

Het natuurreservaat “Blokkersdijk” dat nu al verdroogt, zal door het oppompen van grondwater nog verder uitdrogen. Het is nu een brak gebied, met veel chemicaliën, zoals arseen en diverse PFAS verbindingen. De nodige onderzoekingen naar de samenstelling van het brakke water zijn niet gedaan. Er bestaat dus een gevaar dat door de lozing van het “gezuiverde PFAS water” de Blokkersdijk en de Schelde nog meer vergiftigd zullen worden. Opnieuw: vandaar de vraag tot schorsing van oppompen en lozen van het “gezuiverde” water.

Dan begonnen de verdedigende pleidooien. Drie juristen namen het woord om het standpunt van Natuurpunt te verdedigen.

De rol van Natuurpunt is al voldoende aan bod gekomen in “Apache”. In ruil voor het verwerven van Natuurgebied Terhaegen, werd in 2020 een overeenkomst gesloten met Lantis dat Natuurpunt geen milieuklachten zou indienen. (Apache-journalist Tom Cochez berichtte al op 24/10/22, 23/1/23, 27/1/22, 8/2/23, 9/2/ uitvoerig over Natuurpunt en de gehanteerde normen).

De pleidooien van de juristen van Natuurpunt gingen naar mijn aanvoelen het welvoeglijke voorbij. De milieuorganisaties werden belachelijk gemaakt dat het niet netjes was. Waarom was deze hoorzitting nu zo dringend? De juristen hadden niet de tijd gekregen om zich voor te bereiden. Vooral Climaxi kreeg het zwaar te verduren (waarom komen zij zich moeien? Zij horen op deze hoorzitting niet thuis. Zij zouden beter hun statuten in orde brengen.) Hier werd grofweg op de man gespeeld en niet op de bal. Actiegroep Leefmilieu Rupel, moet zich met de Rupel en niet met de Schelde bezighouden, en mr.Ryelandt moet een betere lay-out voor haar verzoekschrift gebruiken.

Ook het volgende duo advocaten (Lantis?) haalde vooral uit naar (opnieuw) Climaxi en ALR. Stellig werd gezegd “De werken beginnen nu!”.

Twee juristen (van Lantis ?  van bouwconsortium COTU ?) beklemtoonden dan weer dat de schorsing van het oppompen van het grondwater anderhalf jaar vertraging zou opleveren voor de bouw van de Oosterweeltunnel en de kosten sterk zouden doen stijgen. Het was mij echt onmogelijk de volgende juristen te verstaan.

De debatten duurden langer dan voorzien. Lichtelijk verbrouwereerd verliet ik het gebouw, nog even poseren met de leden van de vier milieubewegingen voor de foto en dan de trein op met mijn voordelig seniorenticket (hoe lang zal dat nog bestaan?).

Enkele dagen later viel de uitspraak: de vraag tot schorsing werd niet gevolgd. Het is nu wachten tot de uitspraak ten gronde binnen enkele maanden.

Vervolgens dienden de milieubewegingen een ingebrekestelling in tegen Lantis, COTU en de Vlaamse overheid. Dit doen ze omdat de studie naar de beste waterzuiveringstechnieken er niet is.

De Vlaamse overheid vroeg in april 2022 de studie aan bij VITO maar die liet weten dat de studie pas half 2023 klaar zal zijn. Het blijft dus een vraagteken op welke wetenschappelijke basis minister Demir zich baseert om deze vergunning te geven.

Wordt vervolgd….

Lieve Van Damme

zie ook : Scheldetunnel bedreigt volksgezondheid en natuurgebieden – Grootouders voor het Klimaat

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .