GvK-expo Sint-Truiden

Klimaattentoonstellingen in Sint-Truiden

Het was een mooi moment toen de kinderen van basisschool Momentum op het stadhuis van Sint-Truiden een poster met tekeningen overhandigden aan de burgemeester. Dat gebeurde tijdens de persconferentie die een aantal maanden hard werken afsloot om twee reizende klimaattentoonstellingen “Leven redden op aarde, nu het nog kan” naar de scholen van Sint-Truiden te brengen. Al in september 2022 nodigden we de directies van alle middelbare scholen en basisscholen uit om kennis te maken met de twee tentoonstellingen. De meeste scholen waren onmiddellijk enthousiast om mee te werken.

Met de hulp van de stadsdienst ‘Lokaal Mondiaal Beleid’ werden de tentoonstellingen ingepast in de planning van het schooljaar 2023-2024. In elke school fungeerde een leerkracht als contactpersoon die de coördinatie met alle leerkrachten op zich nam. De tentoonstelling liep in oktober-november 2023 en januari 2024 in de scholen.

GvK-expo Sint-Truiden

Voor de middel­bare scholen bestond de ten­toon­stelling uit zes panelen waarop de klimaat­proble­ma­tiek in street-art-stijl is uit­ge­beeld. Deze panelen werden door de stads­diensten in alle zeven middel­bare scholen telkens voor een week opge­steld op de speel­plaats. De leerkrachten be­steed­den tijdens die weken extra aan­dacht aan de klimaat­veran­dering en bekeken de ten­toon­stelling samen met hun klas.

De tentoonstelling voor de basisscholen bestond uit 25 panelen waarin de klimaatverandering werd toegelicht in zeven thema’s. Voor elk thema, zoals energie, vervoer, voeding, etc., wordt uitgelegd ‘wat er mis gaat’, ‘wat er kan gedaan worden’ en ‘wat er gebeurt in Sint-Truiden’.

In de week van de tentoonstelling volgen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een workshop met Gootouders. De kinderen maakten een tekening met een wens voor de toekomst van de aarde. Deze tekeningen werden voor de persconferentie allemaal opgehangen in het stadhuis. Ze zijn er nog te zien tot 9 februari.

Tijdens de workshop konden de leerlingen ook kiezen welk klimaat­project (meer fiets­paden, meer bomen, meer zonne­panelen, etc.) het stads­bestuur dringend zou moeten realiseren. Ze kozen massaal voor méér bomen in de stad en op de pers­confe­rentie over­handig­den ze hun vraag aan de burge­meester, met hun uit­drukke­lijke verzoek om binnen een jaar terug af te spreken om het resul­taat te kunnen be­oorde­len.

De leerkrachten reageerden zeer positief op de beide tentoonstellingen. Het is een welgekomen aanvulling van hun leerstof over de klimaatverandering.


Beide tentoonstellingen zijn bruikbaar voor andere scholen in heel Vlaanderen. Wie interesse heeft kan contact opnemen: mail naar levenredden@grootoudersvoorhetklimaat.be. Meer over “Leven redden op aarde, nu het nog kan” vind je op onze projectpagina.

Alle foto’s: © gvhk.be | LC

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .