watergieten_IreneDavila_169

Klimaatverandering en de macht van de burger : 12 tips

Als het gaat over klimaatverandering en wat eraan te doen, is er soms veel discussie. Moeten individuele burgers alles verwachten van technologische vernieuwing, van de industrie, de landbouw ? In dit debat horen we soms dat individuele acties van burgers niet meer zijn dan een druppel op een hete plaat. “Maar dat klopt niet“, staat in een artikel dat zonet verscheen op de site van de FOD buitenlandse zaken. “Natuurlijk moeten bedrijven hun energieverslindende productieprocessen aanpassen en ervoor zorgen dat hun producten vlot recycleerbaar zijn, moeten wetenschappers blijven zoeken naar degelijke alternatieven voor fossiele brandstoffen, zouden banken enkel mogen investeren in duurzame initiatieven en verwachten we van nationale en internationale overheden dat ze de nodige maatregelen nemen. Dat neemt echter niet weg dat ook de individuele burger een essentiële rol te spelen heeft.

De keuze van burgers beinvloedt bedrijven en overheden

Want de keuzes van burgers hebben wel degelijk hun impact. En dan gaat het niet alleen om louter minder energie verbruiken bijvoorbeeld. Neen, burgers hebben de “macht” om bedrijven en overheden te beïnvloeden en bij te sturen. Als er geen markt meer is voor bijvoorbeeld benzine slurpende SUV’s – zware terreinwagens – zullen de fabrikanten wel moeten overschakelen op lichtere wagens. Als burgers consequent vragen naar palmolievrije alternatieven, zullen de bedrijven er stilaan moeten op inspelen. En ga zo maar door.

Het artikel op de FOD Buitenlandse Zaken publiceerde daarom zopas 12 tips voor burgers. In wezen komt het neer op (1) de netto-uitstoot van broeikasgassen – vooral koolzuurgas (CO2) en methaan – verminderen en uiteindelijk tot nul herleiden en (2) de (natuurlijke) koolstofopslag –bossen, oceanen, bodem… – ondersteunen.

Volgens het artikel vormt de lijst met tips een gids waaruit mensen kunnen kiezen wat het meest bij hen past, stap voor stap. Sommige tips zijn eenvoudig en zelfs kostenbesparend, andere vergen een investering. De gesuggeerde aanpassingen van levensgewoonten hoeven zeker niet te betekenen dat mensen aan levenskwaliteit verliest. “Wel integendeel”, zo besluit het artikel “je kan er net een gezonder, minder gestresseerd, socialer, harmonieuzer en boeiender leven door leiden”. 

De macht van de consument, go for it !

Lees de 12 tips voor burgers


Illustratie: © Irene Dávila via Unsplash

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .