© JGR&BXL  (CC BY-SA 4.0)

De klimaatcrisis geen verkiezingsthema? Zou het?

Dertien oud-politici, allen ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat, richten zich tot de toekomstige politici in een brief die als opinie verscheen in de krant De Morgen op 1 juni 2024. U kunt hem hieronder lezen.

Geachte verkiezingskandidaten,

Niemand kan nog ontkennen dat we met problemen als de klimaat­crisis, het bio­diversiteits­verlies, de vervuiling en de groeiende ongelijk­heid, tegen een levens­bedreigende systeem­crisis aan zitten te kijken. Wij, oud-politici, constateren met ontsteltenis dat de maatregelen die nu voorliggen, helemaal niet op een schaal zijn die onze klein­kinderen een leefbare toekomst kan beloven, en dat er in deze verkiezings­tijd zelfs paniekerig wordt terug­gekomen op stappen die we de voorbije jaren vooruit hebben gezet. Denk aan de natuur­herstel­wet, pesticiden, het stikstof­beleid, de subsidiëring van fossiele brand­stoffen…

U zult, als u straks verkozen wordt, de koe bij de horens moeten vatten. We rekenen op u. Er wordt vaak met schroom lippen­dienst bewezen aan de weten­schappe­lijke consensus, maar een ruime meerder­heid van de bevolking, wereld­wijd én bij ons, wil dat de overheid een gespierder klimaat­beleid gaat voeren. Recht­banken blijven vonnis na vonnis oordelen dat onze overheden schandelijk in gebreke zijn gebleven. Daar kwaad, lacherig of hautain op reageren, kan niet langer. We mogen van u moedige stand­punten en beleid verwachten en we mogen u erop af­rekenen.

En toch blijven we maar horen dat de klimaat­crisis geen thema is in deze verkiezingen. Het onderwerp komt nauwelijks ter sprake in verkiezings­debatten, en in meetings lijkt iedereen het wel te ontwijken. En politieke journalisten dringen nauwelijks aan, omdat het thema niet leeft. Zou het?

Verkiezingsthema’s worden gemaakt en gekraakt door de politici zelf, door de media en door de trollen van de sociale media. Ondertussen trekt de systeem­crisis zich geen graadje Celsius aan van verkiezings­thema’s, van peilingen of straks van de verkiezings­uitslag. Ze gaat lustig door met het grootste probleem te zijn en het nóg grotere probleem te worden dat onver­mijde­lijk en ongemeen snel op het bord van de politiek zal liggen. Want het probleem is van iedereen en we komen er niet zonder een duidelijk overheids­beleid dat naar een duurzame warme samenleving stuurt.

Natuurlijk is de systeem­crisis niet het enige waarvoor de kiezers een antwoord van de politiek verwachten. Maar veel van de bezorgdheden “waar de burger wél wakker van ligt” hebben een klare link met de klimaat­crisis. Hun oplossingen hangen samen met de transitie naar een duurzame samenleving.

Geachte toekomstige politici, neem nú het probleem op waarmee u vanaf dag één van uw mandaat opgescheept zult zitten. Spreek erover. Nu. Tast uw politieke rivalen af, zodat u weet met wie u straks in zee kunt gaan om ernstig werk te leveren, zodat uw klein­kinderen en hún klein­kinderen trots zullen zijn op u. Vuur dat verkiezings­debat aan. Er is brandstof genoeg.

Bart Staes, Frank Beke, Herman Balthazar, Joos Wauters, Jos Geysels, Leona Detiège, Mieke Vogels, Nelly Maes, Norbert De Batselier, Paul De Grauwe, Sas van Rouveroij van Nieuwaal, Vera Dua en Wivina Demeester


Foto © JGR&BXL (CC BY-SA 4.0)

2 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .