F_klimaatzaak_169

Klinkende overwinning voor Franse Klimaatzaak

Bemoedigend nieuws nu ook uit Frankrijk waar de ‘Affaire du Siècle’ eindelijk haar beslag kreeg. De Franse staat werd schuldig bevonden aan het niet nakomen van haar klimaatengagementen. In de komende maanden zal de rechtbank beslissen of bijkomende maatregelen worden opgelegd. Het gerecht geeft hiermee de 2,3 miljoen Franse burgers die de klimaatzaak steunen en al wie de urgentie van de klimaatcrisis op de agenda zet gelijk. De uitspraak biedt een hoopvol perspectief voor onze Klimaatzaak, die over minder dan een maand start.

Franse Staat veroordeeld voor “laakbare tekortkomingen” in de strijd tegen de opwarming van de aarde

De Franse justitie erkent voor het eerst dat de Franse Staat een ‘fout’ heeft begaan door zich onbekwaam te tonen om haar verplichtingen na te komen om de hoeveelheid broeikasgassen terug te dringen.

“Een historische overwinning voor het klimaat,” zo noemt Le Monde het vonnis dat op door de administratieve rechtbank van Parijs op woensdag 3 februari heeft geveld.

Twee jaar nadat in minder dan een maand meer dan 2 miljoen handtekeningen werden verzameld om de “klimaatinactiviteit” van de Staat aan te klagen – een nooit eerder geziene mobilisatie -, kwam “de zaak van de eeuw” eindelijk voor. De vier ngo’s die aan de basis liggen van het verzoekschrift (Notre affaire à tous, Greenpeace, Oxfam en de Stichting Nicolas Hulot) hadden in maart 2019 beroep aangetekend bij de Administratieve Rechtbank van Parijs wegens “onrechtmatig falen” van de staat. De rechtbank oordeelt nu dat de staat een “fout” heeft begaan door haar verbintenissen inzake de vermindering van broeikasgassen voor de periode 2015-2018 niet na te komen.

Tegen 2030 is de verbintenis zelfs om de uitstoot met 40% te verminderen ten opzichte van 1990 en tegen 2050 om de koolstofneutraliteit te bereiken. Frankrijk is niet goed op weg om die doelstelling te halen. In haar jaarverslag van juli 2020 uitte de Hoge Raad voor het Klimaat al ernstige kritiek op het beleid van de regering: “De klimaatmaatregelen zijn niet afdoende om de uitdagingen aan te kunnen en de vooropgestelde doelstellingen te halen. “Zo is de uitstoot van broeikasgassen tussen 2018 en 2019 met 0,9% gedaald, terwijl het tempo zou moeten liggen op een jaarlijkse daling met 1,5%, en vanaf 2025 met 3,2%, om in 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Deze doelstellingen zijn sindsdien, tegen het advies van de Hoge Raad in, door de regering naar beneden bijgesteld.

Het Hof heeft de Staat alvast veroordeeld tot betaling van een symbolische euro voor morele schade aan de vier verzoekende partijen wegens “het verwijtbare verzuim van de Staat om een overheidsbeleid te voeren dat haar in staat stelt de door haarzelf vastgestelde doelstellingen inzake de vermindering van broeikasgasemissies te bereiken“.

Clémentine Baldon, advocaat van de Stichting Nicolas Hulot, vindt het vonnis van de Parijse administratieve rechtbank in meer dan één opzicht “revolutionair”: het erkent de “verantwoordelijkheid van de staat” in de klimaatcrisis, het bevestigt dat “passiviteit” voortaan “illegaal” is en dat ze de oorzaak is van “ecologische schade”.

Precies die principiële erkenning van de verantwoordelijkheid van de Staat was één van de belangrijkste objectieven van deze klimaatzaak. Verder beklemtonen de eisers dat het tijd is voor een sociaal rechtvaardige klimaatrevolutie, d.w.z. een revolutie die ook de sociale ongelijkheid tegengaat en een solidaire samenleving vorm geeft. Ze stellen daarbij zes prioritaire acties voorop:

  1. Invoeren van een sociaal billijke belasting om de klimaatverandering tegen te gaan
  2. Oprichting van een lokale overheidsdienst voor de energierenovatie van woningen over het hele grondgebied
  3. Overal aanbieden van de mogelijkheid om zich klimaatvriendelijk te verplaatsen
  4. Erkenning van het recht op gezond en duurzaam voedsel voor iedereen
  5. Sterk inzetten op hernieuwbare energiebronnen
  6. Stoppen met cadeaus uit te delen aan bedrijven

‘L’ Affaire du Siècle’ is een zaak van ons allemaal!

De Franse regering nam intussen kennis van het vonnis en erkent dat ze in het verleden tekortgeschoten is. Ze belooft binnenkort een nieuwe stap in de ecologische transitie van Frankrijk. Het is met andere woorden weinig waarschijnlijk dat de Franse Staat in beroep gaat.


Lees hier meer over ‘L’Affaire du Siècle’.

Lees Waarom de Staat aanklagen?

Lees ook ‘Franse staat verantwoordelijk gesteld voor nalatigheid in strijd tegen klimaatopwarming’, DM 3 februari 2021

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .