klimazaGvhK_03_169

22 maart : dag 5 van de Klimaatzaak

We nemen deze updates met toestemming over uit de dagelijkse nieuwsbrief van Klimaatzaak

Beste medestanders,
Vandaag was een lange dag in de rechtbank: de enige dag van ons proces dat er een hele dag gepleit werd. In de voormiddag kwam de federale Staat aan bod; in de namiddag was het Waals gewest aan de beurt.
Om de sereniteit van de debatten in de rechtszaal te bewaken, geven we een aantal zaken mee die vandaag aan bod kwamen, zònder deze verder te kaderen of erop te reageren. Dit principe zullen we aanhouden bij alle verslaggeving over het verweer van de overheden.
De syntheseconclusies met de integrale argumentatie van het Waals gewest vind je terug op onze website; de federale overheid gaf helaas geen toestemming voor de publicatie van haar stukken. 
Kwam vandaag op hoofdlijnen aan bod:
voor de federale Staat: de scheiding der machten, aansprakelijkheid, mensenrechten en de dwangsom;
voor het Waals gewest: doelen en resultaten van het Waals klimaatbeleid, aansprakelijkheid, mensenrechten en ontvankelijkheid. 
 
Een greep uit de argumentatie 
“Publieke autoriteiten zijn niet de eerste verantwoordelijken in het kader van klimaatbeleid. Het is enkel omdat burgers hun verantwoordelijkheden niet nakomen dat er beroep wordt gedaan op publieke autoriteiten.”  (federale Staat)
“Kan men zeggen dat de federale staat nog nalatig is, nu dat ze de symbolische stap heeft gezet om de 2030 doelstelling van -55% in het Regeerakkoord op te nemen? Dat is toch geen fait divers. Deze rechtszaak getuigt van een zeker wantrouwen ten opzichte van de overheden, terwijl de federale overheid nu toch een signaal heeft gegeven dat dit wantrouwen zou moeten kunnen relativeren.”  (federale Staat)
“De wetgevende macht moet een afweging maken tussen verschillende belangen, en daarbij een algemeen sociaal evenwicht nastreven. Kan een rechter een wetgevende macht verwijten niet te handelen inzake klimaat wanneer er bv. een pandemie is. Kan een rechter tussenkomen in de arbitrage tussen die belangen?” (federale Staat)
“De rechter is verplicht de beoordelingsbevoegdheid van de overheid te eerbiedigen. De publieke autoriteiten mogen dus zelf beslissen welke beslissingen het meest wenselijk zijn.”  (Waals gewest)
“Gevaarlijke klimaatverandering kan enkel door mondiale actie voorkomen worden. De bijdrage van de België aan de wereldwijde broeikasgasuitstoot is 0,35%; die van het Waals gewest nog kleiner. Kleine stroompjes maken grote rivieren die uitkomen in de zee. Het gaat dus over een druppel in de oceaan. Wat heeft het voor zin om één (deel)staat aan te spreken, als dit niks kan opleveren voor de eisende partijen? België veroordelen om zijn deel te doen, is als een steek op de rug van een olifant.” (Waals gewest)
 
De dagelijkse Klimaatvraag
Elke dag van onze rechtszaak, van 16 tot 26 maart, leggen we een vraag voor aan bekende en minder bekende Vlamingen die met het klimaat bezig zijn. 
De Klimaatvraag van vandaag: welke rol kan de rechtbank spelen in het klimaatvraagstuk?
Wie beter dan Milieujurist Hendrik Schoukens konden we laten antwoorden op de vraag naar de rol van de rechtbank in onze Klimaatzaak? Leer hier wat Hendrik ervan denkt.

Lees ook het verslag over de voorbije dagen:

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .