klimazaGvhK_04_169

23 maart: dag 6 van de Klimaatzaak

We nemen deze updates met toestemming over uit de dagelijkse nieuwsbrief van Klimaatzaak

Beste medestanders,

Vandaag was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan zet om zijn argumenten tegen onze aanklacht in stelling te brengen. Twee jonge advocaten voerden namens Brussel het woord; ze concentreerden hun verweer op de doelen en resultaten van het Brusselse klimaatbeleid, de ontvankelijkheid van de eis, de aansprakelijkheid en de mensenrechten. 
Om de sereniteit van de debatten in de rechtszaal te bewaken, geven we – net zoals de vorige dagen – een aantal zaken mee die vandaag aan bod kwamen, zònder deze verder te kaderen of erop te reageren. 
De syntheseconclusies met de integrale argumentatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je terug op onze website. 
 
Een greep uit de argumentatie 
“Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betwist noch de ernst en realiteit van de klimaatverandering, noch de legitimiteit van de eisende partijen, noch het nut van een juridisch debat over klimaatverandering.”
“De burger is terecht ongerust en kwaad. Maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwerpt het idee dat zijn veroordeling het vertrouwen van de burger zou kunnen herstellen.”
“De uitstoot van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt slechts 3% van de totale uitstoot in België. Dit betekent niet dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een te kleine speler is om iets te ondernemen. Brussel moet als Europese hoofdstad een voorbeeldfunctie vervullen in de strijd tegen klimaatverandering. Het Gewest is voornemens zijn steentje bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatverandering.”
“Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwerpt het opleggen van klimaatdoelstellingen via een rechterlijke beslissing.”
“De eisers maken geen onderscheid tussen de vier overheden. Ze concluderen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een fout beging omdat België zijn doelstellingen niet haalt. Maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan alleen veroordeeld worden op basis van zijn eigen doelstellingen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft alle maatregelen getroffen en is vrij van elke fout. De enige fout die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangewreven zou kunnen worden, is dat het deel uitmaakt van een federale staat.”  

De dagelijkse Klimaatvraag

Elke dag van onze rechtszaak, van 16 tot 26 maart, leggen we een vraag voor aan bekende en minder bekende Vlamingen die met het klimaat bezig zijn. 
De Klimaatvraag van vandaag: is België geen te klein land om een verschil te maken op vlak van klimaatbeleid?
Klimaatjournaliste Tine Hens kreeg de vraag voorgeschoteld of België niet te klein is om een verschil te maken op vlak van klimaatbeleid. Benieuwd naar Tine’s antwoord? Bekijk het hier

Lees ook het verslag over de voorbije dagen:

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .