klimazaGvhK_05_169

24 maart: dag 7 van Klimaatzaak

We nemen deze updates met toestemming over uit de dagelijkse nieuwsbrief van Klimaatzaak

Klimaatzaak update

Beste medestanders,

Vandaag was de laatste van de pleitdagen die onze tegenstrevers toegewezen kregen. Of pleituur, moeten we zeggen, want meer tijd had het Vlaams gewest blijkbaar niet nodig om zijn klimaatbeleid te verdedigen. 
Het was opnieuw een jonge advocate die het woord nam vandaag. De verdediging werd opgebouwd volgens het intussen gekende stramien: de feiten (toegespitst op Vlaanderen), de ontvankelijkheid, de vorderingen te gronde, de injuncties en de dwangsom. 
Om de sereniteit van de debatten in de rechtszaal te bewaken, geven we – net zoals de vorige dagen – een aantal zaken mee die vandaag aan bod kwamen, zònder deze verder te kaderen of erop te reageren. 
 
Een greep uit de (korte) argumentatie 
“De actie viseert het voorkomen van toekomstige schade, wat betekent dat er geen actueel belang is, en de eis bijgevolg onontvankelijk is. Bovendien is de schade waarover de eisers klagen hypothetisch.” 
 “Het feit dat bepaalde subjectieve rechten geschonden zouden zijn, quod non, laat uw hof niet toe om strikte maatregelen op te leggen. Het vastleggen van reductiedoelstellingen behoort tot de harde kern van de politieke beleidsvrijheid, waar een grote discretionaire beleidsvrijheid geldt.”
“Om het veelzijdige karakter van het te voeren klimaatbeleid te illustreren, nemen we het absurde voorbeeld van een drastisch beleid zoals de sluiting van de haven van Antwerpen. Zeker, dat zou positieve effecten hebben op de vermindering van broeikasgassen, maar zou ook desastreus zijn op vlak van werkgelegenheid.”
“Zelfs als Vlaanderen veroordeeld zou worden, zal dit de situatie van de klagers niet verbeteren, want het zou slechts een miniem verschil maken. Het helpt hun niet in hun strijd tegen mondiale klimaatverandering. Als ze willen dat Europa of de Verenigde Naties meer actie ondernemen, moeten ze op dat niveau procederen.”
 
De dagelijkse Klimaatvraag

Elke dag van onze rechtszaak, van 16 tot 26 maart, leggen we een vraag voor aan bekende en minder bekende Vlamingen die met het klimaat bezig zijn. 
De Klimaatvraag van vandaag: wie is verantwoordelijk voor het klimaatprobleem?
Ja, wie ìs nu eigenlijk verantwoordelijk voor dat klimaatprobleem? Een interessante vraag die we voorlegden aan theatermaker Rebekka De Wit, die ons haar antwoord opstuurde vanuit Amsterdam.
Rebekka ontleedde deze vraag samen met Anouk Nuyens in het fantastische en belangrijke theaterstuk “de zaak Shell’
Bekijk hier haar antwoord.Lees ook het verslag over de voorbije dagen:

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .