klimazaGvhK_07_169

25 maart: dag 8 van de Klimaatzaak

We nemen deze updates met toestemming over uit de dagelijkse nieuwsbrief van Klimaatzaak

Klimaatzaak update
Beste medestanders,

De voorlaatste dag! En weer een belangrijke dag vandaag in Haren. De dag van de zogenaamde eindreplieken, waarbij onze advocaten een paar laatste uren toegewezen kregen om alles wat we de voorbije dagen van de overheden te horen kregen zo gebald mogelijk te weerleggen. 
En dat deden ze, vijfkoppig, met verve.

Een aantal quotes uit hun laatste argumenten: 
“België is als VN-lidstaat zelfstandig partij bij het Klimaatverdrag. In dat kader heeft ons land een eigen individuele verantwoordelijkheid aanvaard om een reductie van 25 tot 40% te realiseren in 2020.” 
“Sinds 5 jaar stijgen de broeikasgasemissies in België. Dàt is de vrucht van de samenwerking van de federale staat en de deelstaten. Het is schuldig verzuim. Men spreekt van samenwerkingsfederalisme. Maar er is geen samenwerking, en dus ook geen federalisme.”  
“Europa is een ruimte van vrijheid, en een sokkel van gemeenschappelijke waarden. Wat Europa niet is of mag worden, is een paraplu die de lidstaten kunnen opentrekken wanneer ze hun eigen verantwoordelijkheden niet opnemen.” 
“België is erin geslaagd bij de laatsten van de Europese klas te behoren. We zijn de voorlaatste, voor Ierland. Bijna alle andere lidstaten hebben dus sneller gehandeld en meer gedaan. Zelfs de Europese doelstellingen, die op zich al te laag liggen, halen we niet.”
“Eigenlijk hoorden we de laatste dagen niets nieuws, behalve de bevestiging – nog meer dan wat we konden vrezen – dat de klimaatinertie een realiteit is voor het verleden en helaas ook het meest waarschijnlijke scenario voor de komende jaren.”
“Men zegt ons dat dit de meest groene regering is sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar we moeten het begin van de resultaten daarvan nog zien. Met ‘business as usual’ geraken we er niet. Want we zitten al jaren met ‘business as usual’. En dàt is de fout.”
“Er is geen vertrouwen in de toekomst. Want er is geen klimaatbeleid. Er zijn hoogstens hier en daar wat maatregelen. Maar van een echt klimaatbeleid is geen sprake.”

Met deze zinnen, vanmiddag uitgesproken in het voormalige NAVO hoofdkwartier,  zijn we aan het einde van onze verdediging beland. Het einde van vele lange uren denken, lezen, studeren, overleggen, debatteren, schrijven en pleiten. Mooie uren waren dat. Al onze dank aan ons topteam van advocaten v.l.n.r.: Eric Gillet, Carole Billet, Luc Depré, Audrey Baeyens, Linli Pan – Van de Meulebroeke en Roger Cox. 
Hulde, veel hulde. 

De Klimaatvraag van vandaag: wat als Klimaatzaak de rechtszaak verliest?
Klimaatgrootouder Jan Hautekiet kreeg een stevige vraag voor de kiezen. We vroegen hem wat er gebeurt als Klimaatzaak de rechtszaak verliest. Bekijk wat Jan daarover zegt. 
Lees ook het verslag over de voorbije dagen:

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .