laudatosi_max

Laudato Si – Zorg dragen voor Gods schepping

In maart al nodigde paus Franciscus via videoboodschap de wereld uit om een ‘Laudato Si’-week’ te vieren. In zijn boodschap herhaalt hij: “Wat voor wereld willen we nalaten aan hen die na ons komen, aan kinderen die opgroeien?

Hij hernieuwt de oproep om de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen niet langer te negeren: “Laten we zorg dragen voor Gods schepping, het geschenk dat we kregen“.

Alles is met alles verbonden

Overal zijn mensen op zoek naar perspectief en hoop. De wereldwijde coronacrisis voegt zich bij de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis. En al deze crisissen komen het hardste aan bij al wie arm en kwetsbaar is. Ze tonen het diepgewortelde onrecht dat in onze samenlevingen bestaat. Dat onrecht kan enkel opgelost worden met een gezamenlijke inspanning die een beroep doet op het beste van de waarden die we samen delen.

De encycliek Laudato Si’ is voor gelovigen een belangrijke inspiratiebron en wegwijzer om dat te bereiken. Tijdens de Laudato Si’-week verenigen ze zich in solidariteit voor een meer rechtvaardige en duurzame toekomst.

De Laudato Si’-week loopt van 16 mei tot 24 mei, de vijfde verjaardag van de encycliek. Zondag 24 mei is een wereldwijde dag van gebed. Paus Franciscus vraagt om om 12 uur samen te bidden in deze tijden van Corona. Ieder in zijn eigen “kot” weliswaar, maar toch samen ‘in de Geest’ als gemeenschap verenigd. Het wereldwijd gedeeld gebedsmoment drukt de wens uit voor een solidaire wereld. Want alles is met alles verbonden. Vele parochies en ook Ecokerk geven aan deze oproep gehoor.

Barmhartige God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat in hen bestaat,
U schiep ons naar uw beeld en vertrouwde ons de zorg toe
voor heel uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.
U zegende ons met de zon, het water en het weelderige land,
opdat er overvloedig leven zou zijn voor alles wat bestaat.
Open ons verstand en raak ons hart,
zodat we het geschenk van uw schepping behoeden.
Wees onze hulp.
Maak ons bewust dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen van ons is,
maar van alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is om het te bewaren.
Geef dat we er mee zorg voor dragen
dat elk mens beschikt over voldoende voedsel en levensnoodzakelijke middelen.
Wees aanwezig in deze moeilijke tijden, vooral bij de armsten
en bij hen die het meeste risico lopen om achtergelaten te worden.
Zet onze angst, onze benauwdheid, onze gevoelens van isolatie om in hoop,
zodat we een echte bekering van het hart kunnen ervaren.
Help ons om creatieve solidariteit te tonen
bij het aanpakken van de gevolgen van de wereldwijde pandemie.
Maak ons moedig in ons streven naar algemeen welzijn,
zodat we de veranderingen omarmen die nodig zijn.
Meer dan ooit kunnen we voelen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn,
wanneer we met concrete inspanningen een antwoord bieden
op “de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen” .
We vragen het U door Christus onze Heer. Amen.


Op de 5de verjaardag van de ‘groene encycliek‘ start ook  het Jaar van Laudato Si’. Dat moet een jubileum voor de aarde betekenen, een tijd van herstel.

Het Dicasterie voor de bevordering van integrale ontwikkeling [dat is een afdeling van de Curie, nvdr] kondigt een Bijzonder Laudato Si’-jaar af. Het start op zondag 24 mei 2020, precies 5 jaar na de ondertekening van de gelijknamige encycliek. Die dringt zich meer en meer op als de evenknie en actualisering van Rerum Novarum, de baanbrekende sociale encycliek uit 1891, die na ruim 100 jaar nog telkens herdacht wordt op Hemelvaart.

Laudato Si’ is niet alleen een groene encycliek, het document zet krijtlijnen uit voor een nieuw model van welvaart en welzijn voor iedereen, voor mens en dier, voor de hele aarde. Het gaat over integrale ecologie. Want meer dan ooit beseft de mensheid dat alles verbonden is. “Onze wederzijdse afhankelijkheid noopt ons te denken over één wereld met een gezamenlijk plan.” (Laudato Si’, 164)

Wil je meedenken of meewerken aan die wereld van verbondenheid, werp dan een blik op de meertaligewebsite voor het Laudato Si-jubileum.

Laudato Si – afbeelding Kerknet

Meer info

Wat je over de encycliek Laudato Si moet weten in 2 minuten

Samenvatting van Laudato Si

Nederlandse vertaling van Laudato Si

Consulteer ook www.kerknet.be , Netwerk voor Rechtvaardigheid en vrede en Ecokerk.

Ook elders in de wereld zijn er activiteiten. Die zijn noodgedwongen online. Deelnemen is eenvoudig. Registreren voor de sessies volstaat. Hier het officieel programma.

Bekijk hier het hele programma van het Laudato Si’-jaar (pdf, Engels).

En hier de webinars die in de Laudato Si-week zijn gehouden. De thema’s van deze webinars zijn achtereenvolgens:

#1 We moeten ook de wortels bestrijden

#2 Corona als generale repetitie

#3 Radicale verandering van levensstijl is mogelijk

#4 Naar een persoonlijke keuze van het hart

#5 Maak de juiste politieke keuzes

#6 Geen bedrijven redden die aarde vernietigen

#7 Resetknop voor een betere wereld

7 jaar Laudato Si-jubileum

Het actieplatform Laudato Si spreidt zich zelfs uit over 7 jaar en spreekt verschillende geledingen van de samenleving aan om op hun terrein het verschil te maken: van gezinnen en scholen tot bisdommen. Die 7 jaar van het Laudato Si’-jubileum heeft diepe Bijbelse wortels. Het herinnert aan de instelling van het jubeljaar in Deuteronomium. Het Bijbelse volk leerde niet alleen een wekelijkse rustdag te respecteren maar ook een sabbatjaar, waarbij om de 7 jaar de schulden werden kwijtgescholden en het land rust werd gegund. In een jubeljaar, om de 7×7 jaar, werd iedereen die verknecht was, weer in vrijheid gesteld. De keuze om een actieplatform over 7 jaar te spreiden, is daarom heel betekenisvol. Het houdt de belofte in van bevrijding: voor de planeet en voor al wat erop leeft.


Houding van de Belgische bisschoppen

In juli 2019 riepen de Belgische bisschoppen in een brief al op tot een ecologisch en sociaal klimaatbeleid. Zij riepen daarin niet alleen op tot bekering maar ook tot actie “om heel de menselijke familie te verenigen rond de zoektocht naar een duurzame en integrale ontwikkeling (LS 13). Een ecologische cultuur moet ons leiden naar een andere kijk, denkwijze, politiek, opvoeding, levensstijl en spiritualiteit tegenover de schepping (LS 111).  Het ecologische vraagstuk is bovendien een sociaal vraagstuk. Er bestaan geen twee aparte crisissen, wel één enkele en complexe crisis, zegt de paus, want alles is met elkaar verweven (LS 49).

Ze verwezen daarbij expliciet naar de kinderen en jongeren die terecht mogen vrezen dat hun toekomst bedreigd is. Ze vroegen samen met de jongeren om de dringende aanbevelingen van wetenschappers ernstig te nemen en die om te zetten in een beleid dat zowel ecologisch doeltreffend als sociaal rechtvaardig is. Ze steunden ook de armoedeorganisaties, die vragen dat het klimaatbeleid geen nieuwe armoede of ongelijkheid zou veroorzaken, maar kwetsbare groepen zou meenemen in de overgang naar een duurzame toekomst voor het  klimaat.

“We moedigen iedereen aan om verdere stappen te zetten langs de weg van een ecologische bekering en om gelukkig te zijn met een sobere levensstijl (een ethiek van het genoeg). We nodigen parochies, bewegingen, verenigingen en instellingen uit om versneld werk te maken van een eigen klimaatplan. Heel de gemeenschap is betrokken partij in de zorg voor het behoud van de schepping: Er is zoveel dat we kunnen doen! (LS 180).”


Hoe jongeren zich laten inspireren door Laudato Si, zie je bijvoorbeeld in dit filmpje van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .