Grootoudersi in de Klimaatmars #BackToTheClimate

De lauwe klimaathouding van de Vlaamse regering is meer dan zorgelijk

Deze zomer zagen we in eigen land voor het eerst hoe verwoestend de klimaatopwarming kan zijn. Helaas blijkt zelfs dat geen wake-upcall voor onze politici. Onze bezorgdheid voor de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en de generaties na hen is groter dan ooit.

Deze opinie verscheen namens Grootouders voor het Klimaat in Het Belang van Limburg van zaterdag 6 november 2021

In de aanloop naar de klimaattop van Glasgow trotseerden twintig moedige senioren vorige week de ontketende weergoden tijdens hun vierdaagse, 100 km lange voettocht van Edinburgh naar Glasgow. Ze droegen het bekende witte hesje van Grootouders voor het Klimaat, de organisatie die in twee jaar is uitgegroeid tot een actieve burgerbeweging waarmee rekening wordt gehouden. De Grootouders zijn, ook in Limburg, bijzonder actief in een scala aan initiatieven.

De Grootouders kwamen tijdig aan in Glasgow om er de jongerenorganisaties te verwelkomen die met de Klimaattrein reisden. Ze overhandigden aan de politieke vertegenwoordiging in Glasgow een brief met de oproep om de klimaatcrisis ernstig te nemen. De oproep, die gericht is aan politici op alle beleidsniveaus, dringt aan op een leefbare en rechtvaardige wereld voor de generaties na ons en werd mede ondertekend door de belangrijkste ouderenverenigingen in ons land.

In gesprekken met actieve grootouders horen we steeds weer dezelfde bezorgdheid: “Op welke aarde moeten onze kleinkinderen straks leven? Hoe zal hun leven eruitzien?” Sommigen droegen tijdens de tocht foto’s van hun kleinkinderen mee.

Onze bezorgdheid voor hun toekomst, is groter dan ooit.

Deze zomer zagen we in eigen land voor het eerst hoe verwoestend de klimaatopwarming kan zijn. Velen hadden gehoopt dat de overstromingen een wake-upcall zouden zijn voor de politieke verantwoordelijken in ons land. Maar de ernst van wat de meest kwetsbare burgers in dit land overkwam leek nauwelijks tot hen door te dringen.

De recente milieuschandalen rond PFOS leggen dan ook nog eens op pijnlijke wijze de mechanismen bloot waarbij bedrijfslobby’s vrij spel krijgen en de politiek niet langer bij machte blijkt om voorrang te geven aan de zorg voor samenleving en burger, over alle standen en generaties heen.

De lauwe houding van de Vlaamse regering in de aanloop naar de klimaatconferentie in Glasgow is dan ook meer dan zorgelijk. De klimaatdebatten die De Standaard organiseerde maken duidelijk dat ook bij de banken en in de transport-, energie- en voedingssectoren niet iedereen overtuigd is van de urgentie van de klimaatcrisis. Naar bereidheid om op korte termijn de zo noodzakelijke transitie naar een koolstofarme economie in te zetten, is het lang zoeken.

Klimaatwetenschappers waarschuwen al decennialang met steeds grotere nadruk dat onze samenleving wordt bedreigd als we onze CO2-uitstoot niet dringend afbouwen. Toch lijken politici en beleidsverantwoordelijken, zeker in Vlaanderen, alle alarmsignalen te negeren. Ze rekenen zich koolstofarm met technologie die nog op de tekentafels ligt, terwijl dringende maatregelen geen uitstel meer dulden. Even, tijdens de eerste maanden van de coronacrisis, leek de stijgende CO2-curve eindelijk aan vertraging toe. Maar vandaag lijkt het ‘nieuwe normaal’ alweer vergeten en zijn de files langer dan ooit. De druk om economisch te blijven groeien stuwt de uitstootcurve opnieuw stijl omhoog.

Als Grootouders voor het Klimaat rekenen we het tot onze levenstaak om de zorg voor de komende generaties te vertolken. Daarom staan we ook pal achter de eis van de jongeren voor een leefbare en rechtvaardige toekomst.

De eis van bezorgde burgers om haast te maken met de transitie naar een koolstofarme en duurzame samenleving en economie klinkt vandaag steeds luider.

En dat is meteen het goede nieuws: de roep om een ingrijpende maatschappelijke transitie is op termijn niet tegen te houden. Politici en de fossiele industrie die vandaag nog denken die evolutie te kunnen vertragen of stokken in de wielen te steken, hebben het fout.

Het is wachten op u, politici en beleidsmakers. U draagt deze dagen een loodzware verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen. Wij rekenen erop dat u die verantwoordelijkheid opneemt en mee zorgt dat onze generatie een leefbare aarde nalaat aan onze kinderen, kleinkinderen en aan de generaties na hen.

Dirk Tonnard, Grootouders voor het Klimaat, 6 november 2021


De dringende oproep van de Grootouders en een grote groep ouderenverenigingen vindt u hier.

Illustraties:
Klimaatbetoging #BackToTheClimate 10 oktober 2021 © Dirk Tonnard
Klimaatbetoging 18 mei 2019 © Liesbet Croughs

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .