Leida Rijnhout_169

Leida Rijnhout

Leida Rijnhout is vanaf nu ambassadeur voor Grootouders voor het Klimaat Leida is sociaal antropologe en begon als ontwikkelingswerkster in Bolivia. Als coördinator van het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling zette ze het begrip duurzame ontwikkeling op de agenda van zowel milieu- als Noord-Zuidorganisaties in Vlaanderen. Ze was medeonderhandelaar bij het proces dat tot de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (sdg’s) leidde, en is volwaardig lid van de Club van Rome.

De ecologische en sociale transitie zijn voor haar één en ondeelbaar. En ze houdt van parler-vrai. ‘We moeten gewoon eerlijk durven zeggen dat de transitie ook pijn zal doen, zeker in het Noorden”. Of over auto’s : “Natuurlijk moeten we alle auto’s elektrisch laten rijden, maar dan wordt de ontginning van lithium een onoverzichtelijk probleem” (in een MO-artikel van Gie Goris).

Leida Rijnhout : een doordenker. Een door-pakker. Onverbloemd. Hieronder schrijft Leida waarom ze ambassadeur wil zijn voor Grootouders voor het Klimaat :

Werken aan internationale milieu- en sociale rechtvaardigheid is al decennia mijn passie. Ik startte al als tiener in de vredesbeweging en was actief in de lokale wereldwinkel. Tijdens en na mijn studies sociale antropologie was ik regelmatig voor langere tijd in Bolivia en deelde lief en leed met de plaatselijk inheemse bevolking. Ik werd me meer en meer bewust dat ons economisch model niet deugde, en dat grote groepen mensen en het milieu daar vooral slachtoffer van zijn. Mijn hele professionele leven heb ik mij bezig gehouden om hier verandering in te brengen, alhoewel de resultaten niet altijd even positief zijn. De krachten aan de andere kant van het politieke spectrum zijn ook erg groot.. Er zijn positieve ontwikkelingen te melden, maar er is nog heel veel werk aan de winkel.

Politieke druk blijft broodnodig om de huidige beleidsmakers te dwingen de juiste beslissingen te nemen. Te veel luisteren zij naar de grote bedrijven, met hun eigen privébelangen in plaats van collectief te werken aan een economie die goed is voor mens en planeet. Een economie van overconsumptie en oneindige materiële groei is onduurzaam. Dit moet plaatsmaken voor een “economie van het genoeg”, met respect voor mensenrechten en limieten van de planeet. Een rechtvaardige verdeling van onze natuurlijke hulpbronnen over de hele wereld is een absolute noodzaak voor een duurzame ontwikkeling voor iedereen.

Klimaatverandering is geen losstaand fenomeen, maar intens verbonden (en veroorzaakt) met de manier waarop we leven. Het leidt tot rampzalige weersomstandigheden, wat weer voedselonzekerheid met zich meebrengt, en nog meer ongelijkheid, een afname in biodiversiteit en droogtes. Alles staat met elkaar in verband.

Het aanpakken van klimaatveranderingen, het behoud van milieu en duurzaam omgaan met de natuurlijke hulpbronnen zou bovenaan ieders agenda moeten staan. Zonder een gezonde planeet en leefomgeving is er geen goed leven mogelijk. En al helemaal niet voor de toekomstige generaties. Daarom wil ik graag de Grootouders voor het Klimaat mee ondersteunen, net zoals ik vele andere activiteiten ondersteun die leiden tot systemische verandering van onze economie, strengere en rechtvaardigere wetgeving en het verlenen van rechten aan het milieu.

Welkom Leida !

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .