LeonaDetiège_169

Leona Detiège

Ook Antwerpse boegbeelden, zelfs niemand minder dan oud-burgemeester Leona Detiège, steunen de Grootouders voor het Klimaat. Leona is bovendien voorzitster van S-Plus, de seniorenbeweging die partner is van de Socialistische Mutualiteiten.

Leona Detiège was gedurende haar respectabele carrière op alle niveaus actief in de politiek, eerst voor de BSP, later de SP en vervolgens de sp.a. Ze werkte voor het Federaal Planbureau, werd provincieraadslid, volksvertegenwoordiger en senator, zetelde in de Vlaamse Raad, werd staatssecretaris voor pensioenen en vervolgens Antwerps burgemeester. Voor haar rijke carrière kreeg ze de nodige bekroningen. Als Grootouders voor het Klimaat zijn wij trots om haar nu als onze ambassadeur te verwelkomen.  Hieronder haar statement.

“Solidariteit over alle culturele grenzen heen; geen onderscheid tussen ras, geslacht en geloof” is mijn drijfveer geweest gedurende heel mijn politieke loopbaan.

Met ouder worden kwam daar meer expliciet de solidariteit tussen generaties bij. En het is juist die solidariteit die er nu nodig is ;

In 2019 kwam het klimaatactivisme bovenaan de agenda staan en dit is te danken aan de jongeren. Jongeren die de straat op komen en die moedig blijven ijveren voor wat zij ervaren als de grote bedreiging van hun toekomst.

Wij, de grootouders, moeten hen er op wijzen dat ze zich niet moeten laten afschrikken door schouderophalen en onverschilligheid.

Zoals de feministen over vele decennia heen op moeten komen voor gelijkheid overal ter wereld, zullen onze kleinkinderen blijvend moeten vechten voor hun klimaateisen.

Ik kan hen alleen maar gelijk geven en hen de steun van ons betuigen.”

Leona


Foto: © Frank Van Hollebeke

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .