Linda Van Mieghem _(Wout De Ridder)_169

Linda van Mieghem

We mogen Linda van Mieghem welkom heten als Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat. Linda is een bekende jeugdauteur. Blauw voor Leonore, Het karavaantje van alleen, De straat van Sophia en Hermelijn zijn enkele van tientallen titels. Haar boeken werden bekroond door de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen en ze werden vertaald in het Frans, Duits en Noors.

Met haar recente boek De dwaalwereld van Saralinde wil ze meer doen dan een verhaal schrijven – maar dat legt ze zelf uit onder haar motivatie voor haar engagement als klimaatambassadeur.

Waarom ambassadeur worden van Grootouders voor het Klimaat? Omdat ik geloof in de samenwerking tussen generaties? Absoluut! Omdat ik natuur en biodiversiteit belangrijk vind? Zonder enige twijfel! Omdat ik me een onderdeel voel van het ingenieuze en wonderlijke ecosysteem dat zich op onze Aarde ontwikkeld heeft? Zeker weten!

Meer en meer word ik me ervan bewust dat wanneer een mens de pretentie heeft een stukje van onze Aarde het zijne te noemen, hij de verantwoordelijkheid draagt voor alle andere wezens die ook hun thuis hebben op diezelfde plek.

Toen ik, na lang aarzelen, het voorstel lanceerde om met de auteursopbrengst van mijn laatste boek De dwaalwereld van Saralinde een aanzet te geven tot het opstarten van kleinschalige groene projecten waarbij jong en oud samenwerken, heeft Grootouders voor het Klimaat meteen het licht op groen gezet. Dit onder de naam Dwaalwereld.

Waarom ik gekozen heb voor dat kleinschalige, heeft vooral te maken met mijn tuin. Toen we ons huis kochten was de grond rondom één puinvlakte, omdat de vorige eigenaar de laatste resten van een middeleeuws klooster met een bulldozer de grond had laten inrijden. Bakstenen opgraven, vrachtwagens aarde laten komen, aanplanten of gewoon laten groeien wat er vanzelf komt … En dan zie je hoe snel de natuur elke opportuniteit benut.

Intussen is die puinvlakte geëvolueerd tot een bescheiden groene oase waarin salamanders het vijvertje bevolken, jonge egels hun maal bijeenscharrelen, heggenmussen hun nest in de houtwal bouwen, hommels en wilde bijen voedsel in overvloed vinden.

Dus het kan: overal voor extra groen zorgen, kleine biotopen creëren waar planten en dieren gedijen.

Wil je vlinders? Zorg dan goed voor de rupsen!

Over haar project Dwaalwereld horen we gauw meer.

Welkom, Linda van Mieghem !


Foto: © Wout De Ridder

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .