Veldbloemen (eigen foto GvK)

Maai Mei Niet

Waarom roept het weekblad Knack de eigenaars van tuinen en de openbare besturen op om hun gazon in de maand mei niet te maaien? Dan kan je in je tuinstoel genieten in plaats van achter een maaier te lopen. En als je maar om de drie à vier weken maait, kunnen bloemen kleur geven aan je gazon. En ze krijgen de kans om voldoende nectar te maken voor bijen en vlinders. Langer gras houdt water langer vast en vergeelt minder snel. Interessant wanneer het heet en droog is. Eigenlijk zijn de afgemaaide grastoppen wonden en die zorgen voor meer uitdroging. Dit is een pracht van een actie die mij en hopelijk alle lezers blij maakt. Ook diegenen zonder tuin.

Knack geeft ook goede raad. Als je graag veldbloemen en vlinders in je tuin hebt, gebruik dan geen kunstmest en pesticiden. Die zijn zeer schadelijk voor schimmels, bacteriën, regenwormen… En die kleine wezens zorgen gratis voor een gezonde levende bodem en zo’n bodem houdt het water veel meer bij en zorgt dus voor groen gras.

Eten voor bijen
De eerste editie van Maai Mei Niet vorig jaar gaf dagelijks eten in de vorm van nectar aan meer dan 5 miljoen bijen. Nectarkampioenen zijn de paardenbloem en de gewone margriet. Een fantastisch resultaat. Voor de bijen die het nogal moeilijk hebben met al die pesticiden. Maar ook voor ons. Want bijen en andere insecten zorgen voor de bevruchting van heel wat planten die wij graag eten. Ze zorgen dus voor ons voedsel. En ook voor onze honing natuurlijk.
We kennen dit resultaat, omdat mensen van de KULeuven en de HoGent het project van Knack begeleiden. Maai Mei Niet is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen burgers die gegevens verzamelen en wetenschappers.

Geen tuin?
Ik zelf woon in een appartement en heb dus geen gazon. Heel wat lezers allicht ook. Maar bij de eerste editie van Maai Mei Niet in 2021 heb ik er toch erg van genoten. De stad Antwerpen deed namelijk ook mee aan de actie. In parken en plantsoenen werd niet gemaaid en daardoor kregen vele bloemen de kans om hun kleurenpracht te tonen aan wandelaar en fietser.
Er was opvallend veel enthousiasme bij lokale overheden om mee te doen aan deze actie. 60 steden en gemeenten schreven zich in. Samen lieten ze 853,16 hectare openbaar gazon ongemaaid. Dat zijn bijna 44.000 tennisvelden of meer dan 1200 keer het Koning Boudewijnstadion.

Doen in 2022 meer tuinbezitters en openbare besturen mee?
Dat hoop ik echt. 10 procent van Vlaanderen bestaat uit tuinen. Dat is drie keer zoveel als de oppervlakte natuurgebieden in onze regio. En het is evenveel als onze oppervlakte bos. Als we daar de natuur meer kansen geven door bijvoorbeeld minder te maaien, helpen we het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

Biodiversiteit
Die is er wereldwijd slecht aan toe. Zeker bij ons in Vlaanderen. De Vlaamse overheid maakt Rode Lijsten met bedreigde soorten planten en dieren. Daaruit blijkt dat 7% van de soorten die hier voorkwamen nu al uitgestorven zijn en 30% van de soorten ook die richting uitgaan.
Er is in onze regio natuur die Europese bescherming geniet. Maar 86% van die gebieden en 42% van de soorten bevinden zich in ‘zeer ongunstige staat’. De komende jaren zijn beslissend voor het behoud van de biodiversiteit. Bij ons en overal.

Net zoals over het klimaat houden de Verenigde Naties ook over de achteruitgang van de natuur Topbijeenkomsten. Die moet in China plaats vinden, maar is al verschillende keren uitgesteld. Hopelijk kan ze nu toch doorgaan in de herfst. En hopelijk komen de wereldleiders tot ambitieuze afspraken. Wetenschappers pleiten er voor dat we meer dan 30 % van het wereldoppervlak (land en zee) zouden reserveren voor natuur. En we moeten in de komende 10 jaar de neerwaartse trend keren. Dat is niet alleen goed voor plant en dier, maar ook voor ons mensen. (We zijn uiteindelijk ook zoogdieren.) Denk aan de rol die de bijen spelen voor onze voedselproductie.

In afwachting van die noodzakelijke beslissingen kunnen tuinbezitters en openbare besturen al een bijdrage leveren door mee te doen aan Maai Mei Niet. En van de bloemenpracht kan iedereen genieten al wandelend en fietsend, ook als je geen tuin hebt.


Illustratie: foto GvK

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .