bty

Maak kennis met Klimaatkiosk Aalter

Auteur: Rob De Winter

Hoe het begon

Sinds januari 2019 was ik getroffen door het engagement van vele jongeren die op straat kwamen om hun bezorgdheid te uiten over de klimaatverandering. Ik deelde hun zorg voor de toekomst, want dat is ook de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen, van mijn vele nichtjes en neefjes, van de nakomelingen van mijn vrienden. Ik vroeg me af of ik daar zelf iets kon aan doen. Gaan betogen in Brussel was niet zo mijn ding, er moesten toch andere middelen zijn om mijn stem te laten horen. Een goede vriendin overtuigde mij ervan dat ik mijn beste wapen moest bovenhalen: mijn pen. Want schrijven is mijn passie. Ik schreef dus een paar brieven: een naar de premier, een naar de directie van de school van mijn jongste kleindochter. Beide bleven tot mijn grote frustratie onbeantwoord, maar ik had toch iéts gedaan.

bdr

In mei kwam Koen Platevoet in Aalter een lezing geven over het klimaat. Hij was uitgenodigd door een aantal lokale verenigingen. Hij sprak met passie over oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering, over de Grootouders voor het Klimaat, over wat we allemaal kunnen doen om de klimaatverandering tegen te gaan. En hij bracht een aantal boeken mee over het thema, boeken die we konden inkijken. Daar zijn mijn ogen open gegaan: ik kreeg duidelijke informatie, argumenten om in gesprekken te gebruiken, en vooral: een perspectief om te handelen.

Naast de website van GvK vond het boek Tien klimaatacties die werken van Pieter Boussemaere zeer inspirerend. Ook de benadering sprak mij aan: begin met je te informeren en beïnvloed je omgeving. Ik herkende dit van wat ik ooit leerde bij de aanpak van maatschappelijke acties: informeer jezelf en zoek bondgenoten.

Een andere statement die snel bij me opkwam was: Think globally, act locally. Ik was er dikwijls mee geconfronteerd tijdens mijn beroepsleven en ik vond dat dit hier zeer op zijn plaats was. Denk aan het belang van de ganse planeet en voer actie in je eigen gemeente, met mensen en in verenigingen die lokaal verankerd zijn. We mogen inderdaad de kracht van het middenveld niet onderschatten. Vlamingen/Belgen zijn er tuk op om zich aan te sluiten bij één of meer verenigingen. En niet alleen zich aan te sluiten, velen verrichten daarin vrijwilligerswerk van onschatbare waarde.


Zo kwam ik op het idee om een eenmansactie op te starten in Aalter, waar ik woon, met als doel de klimaatverandering tegen te gaan. Gelukkig is het niet lang bij een eenmansactie gebleven. Ik ontmoette Marianne Maes, een gedreven klimaatactiviste die sinds het begin van het jaar samen met haar man aan zoveel mogelijk manifestaties voor het klimaat had deelgenomen, en al heel snel lid is geworden van GvK. We vullen elkaar goed aan. Daar waar ik graag achter mijn computer teksten zit te typen of met mensen in gesprek ga over de thema’s die mij raken, wil zij vooral de straat opgaan, de handen uit de mouwen steken en mensen overtuigen.

bdr

Wat doen we vanuit onze actiegroep

Het begon in augustus met een maandelijkse nieuwsbrief voor het klimaat en dit voor een bescheiden publiek. Ik maak deel uit van de vereniging Lets Aalter en had die leden aangeschreven die ik persoonlijk ken. Ik kon niet alle adressen gebruiken wegens de GDPR regels voor bescherming van de privacy. Ik sprak ook enkele persoonlijke vrienden en kennissen aan en zo kon de eerste nieuwsbrief uitkomen voor een 40-tal mensen. Intussen is dit aantal gegroeid tot iets meer dan 90 voor de (vierde) nieuwsbrief van november.

In de nieuwsbrief stel ik drie rubrieken voor. 1) Algemene informatie over oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. 2) Wat kan je doen in je persoonlijk leven om klimaatverandering tegen te gaan. Dit is bij elke nieuwsbrief gefocust op één thema: transport, energieverbruik en voeding kwamen al aan bod. 3) Een overzicht van concrete acties in Aalter en daarbuiten, zoals aankondiging van manifestaties en informatiebijeenkomsten.

Omdat e-mails een vluchtig medium zijn heb ik sinds kort de nieuwsbrieven gebundeld in een website Klimaat Kiosk Aalter waar alle informatie blijvend kan geraadpleegd worden. Welkom om ook eens een kijkje te nemen op https://klimaatkioskaalter.home.blog/  Heb je interesse in onze nieuwsbrief dan kan je je daarop inschrijven via deze website.

Ons digitaal platform is verder uitgebreid met een facebook pagina www.facebook.com/KlimaatAalter waarop Marianne en ik regelmatig klimaatnieuws delen, zowel lokaal als van ver buiten de grenzen.

Verschillende lezers van de nieuwsbrief kwamen met reacties, vragen en voorstellen, zowel via e-mail als in persoonlijke contacten. Dit versterkt het prettig gevoel dat er iets beweegt in Aalter.

Buiten deze vormen van informatie-uitwisseling hebben we aan volgende activiteiten deelgenomen of zelf georganiseerd:

  • In september hebben we belangstellenden uitgenodigd op een informatievergadering. Zo konden we elkaar eens ontmoeten, vragen stellen en onze ideeën over mogelijke acties uitwisselen. We waren met een tiental gemotiveerde personen die elk een eigen achtergrond hebben en voorstellen hebben gedaan. Een vervolgvergadering is gepland.
  • Ook in september hebben Marianne en ik met een standje op de Aalterse markt gestaan, en dit onder de vlag van Grootouders voor het Klimaat. We hebben flyers uitgedeeld en we zijn met mensen in gesprek gegaan. Verschillende bezoekers hebben zich daar ingeschreven op onze nieuwsbrief.
  • We roepen de mensen op om deel te nemen aan de nationale en lokale manifestaties voor het klimaat. De respons is niet zo groot maar telkens zijn er toch een klein aantal deelnemers uit Aalter.
  • In november hebben Marianne en ik deelgenomen aan de Doorgroeidag van GvK. We waren verrast dat er meer dan 100 deelnemers waren. Het was motiverend om daar kennis te maken en informatie te kunnen uitwisselen met verschillende gelijkgestemden. 
  • Ook in november bracht Nick Balthazar in Aalter zijn voorstelling Verander de klimaatverandering. Dit was op uitnodiging van de lokale afdeling van KVLV. Na de voorstelling hebben Marianne en ik flyers uitgedeeld. Onze flyers bestaan uit een uitnodiging om in te schrijven op de nieuwsbrief en het manifest van GvK.
  • De voorbije weken heeft Marianne in enkele straten van Aalter onze flyers gebust en daarbij ook verschillende mensen aangesproken.
  • Tijdens de activiteiten van andere verenigingen zoals Oxfam Werelwinkel, Lets en Repair Café leggen we zoveel mogelijk flyers in het zicht en informeren we geïnteresseerden.
  • Gepland: eind maart 2020 geven we een presentatie over Klimaatverandering voor de vereniging Lets Aalter.

bty

Wanneer we er even bij stilstaan wat we nog meer zouden kunnen doen dan denken we in eerste plaats aan al die verenigingen die Aalter rijk is. Zelf hebben we goede contacten met Lets Aalter, Voedselteams Aalter, Natuurpunt Aalter, Oxfam Wereldwinkel Aalter, Repair Café Aalter, enz. We willen nagaan wat we met de verantwoordelijken van deze verenigingen kunnen afspreken om onze actiegroep meer kenbaar te maken.

Verder zijn we zeer benieuwd naar de activiteiten van andere lokale groepen van GvK. Ik ben er zeker van dat we elkaar kunnen inspireren. Je kan mij contacteren via dit mail adres: klimaatrob@gmail.com.

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .