Manifest

Hieronder leest u de tekst van het (verouderde) Manifest dat Grootouders voor het Klimaat gebruikten tot september 2021.

De actuele versie vindt u als Handvest21.

  1. 1,5 graad Celsius opwarming van de aarde is het maximum voor een leefbare wereld. Om dat te bereiken moet de koolstofuitstoot tegen 2030 minstens 45 % lager zijn dan in 1990 en moeten we tegen 2050 klimaatneutraal zijn.
  2. Wij willen een duurzame samenleving die de draagkracht van onze planeet respecteert. Burgers, bedrijven en middenveld kunnen dit enkel realiseren samen met een overheid die keuzes maakt en krachtig optreedt. Daarvoor is een effectieve Klimaatwet noodzakelijk met tussentijdse doelstellingen tot 2050.
  3. De klimaatverstoring veroorzaakt een toename van extreme weersomstandigheden en verlies van biodiversiteit.  Daarom moeten we onze leefomgeving aanpassen en klimaatbestendig maken. Vergroening en verkoeling door zichtbaar water zijn daarvoor onontbeerlijk.
  4. De massale fossiele verbranding is de hoofdoorzaak van de luchtvervuiling in onze steden en veroorzaakt verdere opwarming. Dit tast de gezondheid van de inwoners aan en doet het aantal gezonde levensjaren dalen. Wij vinden dit onaanvaardbaar. Het terugdringen van de lokale uitstoot is belangrijk om de globale opwarming tegen te gaan en zorgt tevens voor een betere luchtkwaliteit.
  5. Het klimaatbeleid moet sociaal en rechtvaardig zijn, ook op mondiaal vlak. Het moet de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en landen helpen om zich aan te passen aan de toenemende gevolgen van de klimaatverstoring.
  6. Door onze activiteiten willen wij bij onze leeftijdgenoten het bewustzijn voor het klimaat bevorderen en hen een stem geven.
  • 7.. Wij, Grootouders voor het Klimaat, zijn als onafhankelijke beweging sociaal bewogen en geëngageerd.  Wij willen een leefbare wereld doorgeven aan volgende generaties. We hebben een langetermijnvisie, staan open voor dialoog en willen mensen samenbrengen. Dat doen we met veel ambitie en bereidheid tot actie.