Marc VerachtertSnoeitklein

Marc Verachtert

Marc Verachtert is een ambassadeur van de actie. 10% van de Vlaamse oppervlakte bestaat uit tuinen. Hij wil daar met woord en daad klimaat- en sponstuinen van maken. Dat noemt hij zijn kleine bijdrage voor een leefbare omgeving voor onze kleinkinderen. Maak hier kennis met onze nieuwe ambassadeur.

Welkom, Marc Verachtert!

Omdat elke boom een verschil maakt

Extreme droogte die oogsten laat mislukken, bosbranden die nietsontziend om zich heen grijpen en dorpen maar ook steden van de kaart vegen, water en modder dat alles overspoelt, …. Ze zijn allemaal het gevolg van de wereldwijde klimaatopwarming en ons eigen handelen. België blijft voorlopig gespaard van het ergste, Pepinster niet te na gesproken. Toch dringen de effecten van opwarming en klimaatwijziging ook onze steden, buurten en zelfs woningen en tuinen binnen. Al te vaak wordt dit beantwoord met een doekje voor het bloeden. Voor het maken van een heus verschil is grootschalige actie nodig. Dringend zelfs. Het ligt moeilijk. De meeste mensen zitten vast in hun eigen systeem, hun eigenbelang en korte termijn denken.

Wat klimaatopwarming en effecten van droogte en teveel aan neerslag betreft voer ik acties die tot eerste resultaat moeten leiden in de achtertuin van mensen. Via magazines, boeken en TV-tuinenprogramma’s zet ik – samen met collega’s- aan tot het planten van bomen en wek ik belangstelling voor de inrichting van klimaat- en sponstuinen. Het zijn tuinen die in uitzicht en gebruik in niets moeten verschillen van ‘normale’ tuinen, tenzij wat meer groen, minder gesloten verharding en het maximaal laten infiltreren van regenwater in plaats van dat af te voeren via riolering.

We overtuigden de tuineigenaar met wat er voor hem aan direct voordeel in zit: het tijdens extreme zomers leefbaar houden van zijn eigen tuin en terras. Voor hem/haar geen wegvluchten meer wegens te warm, maar thuiskomen in een groene oase. Elke volwassen boom, maar ook elk equivalent van andere planten, vervangt namelijk zonder ook maar 1 kilowatt energie-input nodig te hebben tussen de 5 en 10 airco’s en draagt ineens bij tot het creëren van een gezonde groene omgeving, incluis bijen-, vlinder- en vogelbezoek. Ideaal wordt het pas als er in een straat, buurt of stad een veelheid aan bomen en dit soort tuinen is. Dan worden zelfs dure, lawaaierige en vooral ook energieverslindende airco’s overbodig en scoren we dubbel profijt. En nog dit: met de ervaring in eigen tuin worden tuineigenaars meer begripvol voor wat op straat en plein gebeurt. Mogelijk pleiten ze na verloop van tijd -al is het jaren- zelfs voor het vervangen van parkeerplaatsen door groen en bomen. Onze gemeenten en steden worden daardoor koeler, maar ook ‘cooler’ en gezelliger. En hoe meer groen en groene gedachte hoe meer aandacht en bezorgdheid voor parken en bossen, hopelijk incluis aandacht voor het behoud van het regenwoud. We hebben ze allemaal nodig om de klimaatverandering niet verder te laten ontsporen.

Of mijn actie een verschil maakt? Laat mij maar dromen en boom voor boom mijn eigen, kleine bijdrage leveren aan een leefbare omgeving voor onze kinderen, kleinkinderen en hun nageslacht tot in een veelheid van generaties. Doe gerust mee, plant een boom en nodig anderen uit om onder die boom een praatje te komen slaan, een glaasje te drinken en vooral te ervaren dat de boom een wereld van verschil maakt.

Marc Verachtert

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .