Marie-Ann De Cocker__169

Marie-Ann De Cocker

Marie-Ann De Cocker is inspecteur-adviseur Levensbeschouwelijke Vakken katholieke godsdienst op rust en is vanuit haar christelijke inspiratie ambassadeur geworden van Grootouders voor het Klimaat. Lees hier haar motivatie:

“Ontstellend dat sommige mensen – vooral wanneer ze een maatschappelijke rol bekleden- de klimaatbezorgdheid minimaliseren, belachelijk maken of durven ontkennen terwijl de slachtoffers ervan gekend zijn: de allerarmsten alweer het eerst.

Het pauselijk document Laudato Si’ -dat ook de link tussen klimaatonrecht, uitbuiting, armoede en migratie blootlegt en pleit voor een integrale ecologie- komt in onze Gentse Dominicusgemeenschap herhaaldelijk aan bod. In die kerkgemeenschap vinden we bondgenoten die elkaar inspireren en bemoedigen in de keuze om de zorg voor “ons gemeenschappelijk huis” met ernst op te nemen en vooral vol te houden.

Uiteraard wil ik ambassadeur worden voor grootouders voor het klimaat. Ik ben het aan de volgende generaties –en vooral aan onze fantastische (klein)kinderen- verplicht. Maar het is ook met veel schroom omwille van eigen inconsequenties en beperkingen.

Ben bezorgd over nieuwe breuklijnen in families, vriendengroepen, samenleving wanneer klimaatbezorgdheid herleid wordt tot een believers-nonbelievers-kwestie. Ambassadeurschap zal mezelf verplichten zo consequent mogelijk te blijven en verder te zoeken naar verbinding met mensen die de link niet (willen/kunnen) zien tussen smeltende ijskappen/gletsjers, extreme weersomstandigheden, uitbuiting, klimaatvluchtelingen en eigen levenskeuzes: energiemisbruik, (rund)vleesconsumptie, vliegtuigreizen, ….

Met vallen en opstaan bouwen we ondertussen –letterlijk en figuurlijk- aan een intergenerationeel, duurzaam en ecologisch cohousingproject. We hopen dat ook dit ons zal helpen verder vorm te geven aan de integrale ecologie waarover Laudato Si’ spreekt.”

Marie-Ann De Cocker

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .