Mark Suykens

Mark Suykens

We kunnen Mark Suykens, voormalig algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw), nu bij onze ambassadeurs rekenen.

Dit is zijn motivatietekst:

De klimaatverstoring is hét grote probleem van de huidige tijd. De gevolgen op korte, middellange en lange termijn zijn zo ingrijpend dat elk engagement voor oplossingen belangrijk is.

Wetenschap en technologie kunnen zeker innovatieve technische oplossingen aandragen maar deze piste is niet alleenzaligmakend. Om een rechtvaardige klimaat­aanpak te realiseren zijn zeer scherpe politieke keuzes noodzakelijk op vele terreinen zoals mobiliteit, hernieuwbare energie, waterbeleid, huisvesting, voedsel, vervoer… Ten slotte is er ook grote nood aan wijzigingen in individueel en collectief gedrag van mensen en groepen om een klimaatneutrale samenleving te realiseren.

Inspanningen op de drie niveaus (technologie, politiek, gedrag) kunnen ervoor zorgen dat de klimaatverstoring en de opwarming van de aarde wel omkeerbaar zijn.

Ik ben erg gecharmeerd door de acties van Grootouders voor het Klimaat. Hun steun aan het klimaat­engagement van jongeren is een duidelijk antwoord op de vaak denigrerende toon waarmee sommige politici en opiniemakers deze jongeren­acties benoemen. Als burgerbeweging op een pluralistische, partijpolitiek on­af­han­kelijke wijze een brug slaan tussen generaties van grootouders, ouders en kinderen is een belangrijke bijdrage aan de sensibilisering van velen voor de klimaat­problematiek.

Ten slotte wil ik mij ook engageren als ambassadeur voor Grootouders voor het klimaat omwille van mijn drie kinderen, hun partners en vijf kleinkinderen.

Hartelijk welkom, Mark Suykens!

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .