Dwaalwereld-van-Saralinde-AA

Meer natuur met Project Dwaalwereld van Linda Van Mieghem

Het begon met GvK-ambassadeur Linda Van Mieghem en haar nieuwe boek ‘De Dwaalwereld van Saralinde’.

De Dwaalwereld van Saralinde is een fantasievol verhaal over respect voor de Aarde, vriendschap, gevoelens en een zoektocht naar identiteit. Geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar… en voor Grootouders, wegens de vele aanknopingspunten voor gesprek die dit prachtige boek biedt.

Saralindes ouders maken een reportage over de vernietiging van het Panamese oerwoud. Zij blijft achter met tante Jasperina. Ze voelt zich in de steek gelaten. De enige met wie ze kan praten is haar “inbeeldvriendje” Linus en ze trekt zich meer en meer terug in de Dwaalwereld in haar hoofd.
Na een val uit de schommel belandt ze samen met Linus op het dek van de Reis naar Ergens, een prachtig zeilschip. Ze maakt kennis met kapitein Knorhaan, Vidal de Kristalkijker.. en de exotische dieren die teruggebracht worden naar hun eiland van herkomst. Hun reis over de Atlantische en Stille Oceaan brengt hen op prachtige plekken. Maar Saralinde en Linus stellen ook vast welke ravage plastic aanricht bij zeedieren…

Grootouder, kinderrechtenman en bezieler van Wereldscholen Alken Frans Swartelé was behoorlijk onder de indruk. Zijn commentaar:

Nog niet helemaal overtuigd? Tijdens deze GvK-webinar leest Van Mieghems kleindochter een passage uit het nieuwe boek voor en vertelt oma Linda vol bezieling over haar schrijverschap. Linda publiceerde immers al een zestigtal boeken en boekjes voor kinderen en jeugd, werk dat is bekroond en vertaald in vele talen. Hugo Van Dienderen interviewt haar over haar schrijverschap én over het Dwaalwereldproject, dat samen met de Kempense Grootouders voor het Klimaat (Jet Van Mierlo), met GvK-ambassadeur en VELT-voorzitter Leen Laenens en met Natuurpunt (Paul Lemoine) tot stand kwam.


Zo ontstond Project Dwaalwereld

Met haar boek wil Linda Van Mieghem grootouders en kleinkinderen aansporen om kleine natuurprojecten te realiseren. Ze staat daarbij haar auteursrechten af om te helpen kleine natuurprojecten te verwezenlijken. Binnenkort kan je dit mooie boek rechtstreeks bestellen via deze website. Om uit voor te lezen voor je kleinkind(eren)… Wacht je liever niet, scroll dan iets verder om te vernemen hoe je nu al het boek kunt bestellen.

Wil je weten waarom Linda Van Mieghem zo verknocht is aan tuinen? Lees haar getuigenis als GvK-ambassadeur over de herinrichting van haar eigen tuin. “Dus het kan: overal voor extra groen zorgen, kleine biotopen creëren waar planten en dieren gedijen. Wil je vlinders? Zorg dan goed voor de rupsen!”

Welke projecten staan op stapel? In Malle, Zoersel en Turnhout zijn Grootouders ondanks corona al bezig met de projectvoorbereiding. Daarbij doen ze een beroep op andere verenigingen zoals Natuurpunt en Bos+ en zoeken ze ook naar aanvullende middelen.

  • Leen Laenens vertelt in de webinar hoe in het woonzorgcentrum in Malle een dwaaltuin zal worden aangelegd samen met de bewoners en met vrijwilligers. In plaats van gazon komt er een tuin die meer natuur en biodiversiteit brengt – zelfs eetbare natuur door de nieuwe fruitstruiken – en die de verbondenheid brengt met kinderen en kleinkinderen een plek geeft. Ook de kleuterschool uit de buurt komt minstens één keer per seizoen naar die tuin. Het plan voor de aanplant komt participatief tot stand en zal in de herfst van 2020 klaar zijn voor uitvoering.
  • In Zoersel gaat de lokale kern van Natuurpunt o.l.v. Paul Lemoine landschapselementen zoals hagen die boeren ooit hebben verwijderd, herstellen. Dat zou het jarenlange verlies aan biodiversiteit langzaam moeten keren. Wie dit project rechtstreeks wil steunen, kan dat ook doen via een fiscaal aftrekbare gift aan Natuurpunt Voorkempen. Dit jaar is die fiscale aftrek zelfs 60%! Een storting van 40 euro kost dus slechts 16 euro! Stort minimum 40 euro op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt  Coxiestraat 11 2800 Mechelen en vergeet niet te vermelden: GIFT  Vallei van de Delfte Beek – Zalfens Gebroekt 7720
  • In Turnhout gaan Grootouders en Natuurpunters o.l.v. Jet Van Mierlo aan de slag voor meer groen in de stad. Waar het kan, wordt dat groen zelfs eetbaar groen. Zo komt er een eetbaar tuintje op een perceeltje bij de Warande en wordt de parking van het Natuurpunthuis onthard en komen daar eveneens eetbare planten. In Turnhout worden geveltuintjes gepromoot en al die groene, gezellige plekjes worden met een wandeling verbonden. Tenslotte krijgt een basisschool een bloemenweide en een bijenproject.

Intussen zoekt VELT ook contact met gemeentebesturen in de buurt om te bespreken hoe zij de omschakeling van gazon naar meer diversiteit via bouwvoorschriften kunnen ondersteunen.

Weet je niet precies wat een eetbare tuin inhoudt? Dit filmpje maakt je wegwijs.

Frans Swartelé besluit: “Dit verhaal dwingt jong en oud tot denken en handelen, zo sterk verbonden met de Grootouders voor het Klimaat. De uitdaging is duidelijk. Het is vijf na twaalf. Het moet nu gebeuren, niet straks, niet later, NU samen met Grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen, leerkrachten, jeugdwerkers, politici!

Samen met veel enthousiaste kinderen, volwassenen, verenigingen en scholen maken wij plannen om saaie grasvelden om te toveren tot bloemenweiden waar hommels, bijen en vlinders nectar en stuifmeel kunnen vinden. We willen hagen en bomen planten, die vogels voedsel en nestplaatsen schenken. Groen op een dak, kruidentuintjes, begroeide muren… . Er is zoveel mogelijk! Al dat groen samen maakt onze lucht zuiverder, zorgt ervoor dat water beter in de bodem kan dringen, dat er terug meer grote en kleine dieren komen en dat mensen gelukkiger worden.  NATUURLIJK kunnen we!”

Ook een educatief project zit in de pijplijn

Frans Swartelé: “Vele jeugdauteurs steunen de werking van Grootouders voor het Klimaat. Ze zijn geliefd, worden gelezen, zijn belangrijk, bereiken duizenden jongeren en leerkrachten. Hun boeken leven in klassen, in jeugdbewegingen en bibliotheken. Hun gedachten vullen de hoofden van duizenden jongeren. Hoe deze positieve en bewustmakende kracht  gebruiken om jongeren actief te bereiken in het klimaatdebat en zinvolle acties in de klas, in bibliotheken, in het jeugdwerk en de milieubeweging? Veel is hier mogelijk. ” Anders gezegd: Project Dwaalwereld is wel degelijk een heel apart voedselbos! We houden u op de hoogte!


HOE DE DWAALWERELD VAN SARALINDE AANKOPEN?

Dit zijn de eenvoudigste scenario’s om boeken te bestellen met een groepsaankoop van minimum 10 exemplaren. We opteren voor groepsaankopen omdat dit het interessantste is voor Grootouders voor het Klimaat. Deze manier van bestellen is ook voordeliger voor de koper: € 18, tegenover € 20 in de boekhandel.

De uitgever stort het auteursdeel op een rekening van Grootouders voor het Klimaat en dit binnen de maand na afloop van de actie. Het aandeel bedraagt 6 euro per correct en binnen de gestelde termijn betaald exemplaar.

Scenario A : rechtstreekse aankoop door de organisatoren

De organisator die een actie of evenement plant, bestelt vooraf een aantal boeken met een minimum van 10 exemplaren. De boeken worden gratis geleverd op het overeengekomen afhaalpunt. Bestelde exemplaren kunnen niet teruggezonden worden. Een nadeel is dat de persoon die de bestelling plaatst, eerst het bedrag zelf overschrijft op de rekening van de uitgeverij en pas nadien het geld van de uiteindelijke kopers ontvangt.

De boeken worden rechtstreeks bij de uitgever besteld met een e-mail naar: dwaalwereld@inter-actief.be Er volgt dan een uitnodiging tot betaling a rato van (voordeelprijs) €18. Is de betaling rond, dan worden de boeken gedrukt en geleverd. Houd rekening met een levertermijn tot 4 weken. Bestel en betaal dus tijdig.

Concreet heeft de uitgever volgende gegevens van de organisator nodig:

  • Naam
  • Adres van de rekeninghouder (organisator) die de overschrijving doet
  • E-mailadres
  • Telefoon
  • Naam en adres van het leveringspunt
  • Aantal gewenste exemplaren van De dwaalwereld van Saralinde

Het aankoopbedrag wordt gestort op het rekeningnummer van Uitgeverij vzw de Scriptomanen, Brusselbaan 296, 9329 Erembodegem – IBAN BE 43 0016 9362 0101 – BIC GEBABEBB – Met vermelding: ‘Dwaalwereld’

De organisator krijgt een seintje als de boeken worden bezorgd op het afgesproken adres. Hij zorgt zelf voor de verdeling of voor verkoop tijdens een evenement.

Scenario B : rechtstreekse aankoop door de organisator, na betaling vooraf door de koper.

Hier loopt de bestelling en levering zoals in Scenario A, maar nu laat de organisator de kopers zelf vooraf aan hem betalen. Er kan best een termijn bepaald worden waarbinnen besteld en betaald moet worden.

Zodra dit geregeld is, loopt alles verder zoals in het vorige scenario. Het voordeel is dat de organisator het geld niet hoeft voor te schieten. Het nadeel is dat het meer werk vraagt om bestellingen en betalingen te controleren.

NOTA: Houd er rekening mee dat de leveringen soms niet in een keer gebeuren, maar dat er nog exemplaren kunnen nakomen. Het is daarom nodig het aantal geleverde boeken goed bij te houden en de leveringsbonnen te bewaren.

Scenario C : individuele aankoop via Grootouders voor het Klimaat :

Zodra GvK als vzw kan functioneren, d.w.z. in de loop van september, kunnen boeken worden besteld (1 tot 9 exemplaren aan €21 per stuk, verzendkosten inbegrepen) via de promotiepagina www.grootoudersvoorhetklimaat.be/dwaalwereld op de GvK website. De bestelling wordt verstuurd naar het opgegeven adres.

Wie liever niet zolang wacht, kan nu al € 21 overmaken op onze bankrekening Grootouders voor het Klimaat BE29 5230 8107 1564 met als mededeling “Dwaalwereld + naam + adres” . Penningmeester @Henk Hellemans mailt deze gegevens door naar secretaris @Huguette Teugels, die voor de verzending van het boek zorgt.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .

een × drie =