brazil-soybean-harvest_169

Mercosur blind voor eco- en genocide in Latijns-Amerika

Mercosur, het Europees handelsverdrag met Latijns-Amerika, is wel het absolute tegendeel van #beternacorona. Het steunt voluit de industriële monocultuur van soja, de praktijken van brandstichtende en moordende huurlingen in het Amazonewoud en de Cerrado, de vergiftiging van de Latijns-Amerikaanse bodems, tot de georganiseerde genocide op inheemse volkeren toe.

België, bijvoorbeeld, importeert gemiddeld 2,5 miljoen ton sojabonen per jaar, zo maakte het IPS (InterPress Service) op 13 juli 2020 bekend. 64 procent is afkomstig van landen met een hoog risico op ontbossing. “De EU stelt immers geen duurzaamheidseisen aan de herkomst van dit soort ladingen”, stelt het WWF.  Zo arriveerde begin juli vanuit Paraná in Brazilië de Pacific South met de grootste lading sojabonen (100.000 ton) die ooit de EU is binnengekomen. Die soja is voornamelijk bestemd voor veevoeder voor onze industriële runder-, varkens- en kippenteelt.

Hoe illegale goudzoekers, houtvesters, vlees- en sojaboeren ongestraft hun gang kunnen gaan, wordt aangeklaagd in het jaarrapport 2019 van het CIMI (katholieke raad voor de rechten van de inheemse volkeren). De lectuur van dit rapport is ronduit hallucinant. Het documenteert roof- en moordpartijen onder kleine boeren en traditionele volkeren georganiseerd door grileiros (“sprinkhanen”) in dienst van de grootgrondbezitters (“fazendeiros”) die de exportlandbouw – van o.a. soja – controleren. De paus riep over hun praktijken een bisschoppenconferentie samen en hij publiceerde de exhortatio ‘Querida Amazonia’, waarin eco- en genocide expliciet een zonde worden genoemd. Maar de Braziliaanse president Bolsonaro en zijn rechterhand, Ricardo Salles, grootgrondbezitter en minister van milieu, geven de grileiros vrij spel. Al bijna een miljoen mensen in Brazilië zijn de dupe van grondconflict rond de sojateelt. Meer dan 50 inheemse leiders werden vermoord. Op 1 november 2019 nog werd bekend activist en beschermer van het Amazonewoud Paulo Paulino Guajajara koelbloedig afgeknald door illegale houtkappers. Bovendien liet Bolsonaro vorig jaar 262 elders al jaren verboden uiterst giftige ‘bestrijdingsmiddelen’ toe. Ze ‘verdelgen’ ook inheemse volkeren.

Reden te meer om in West-Europa niet mee te stappen in dit desastreuze verhaal en dus niet in dit Mercosur-vrijhandelsverdrag. Pittig detail: de ‘investeringen’ in deze niets ontziende roofteelt gebeuren ook met geld van Belgische spaarders en de Belgische overheid. In totaal gaat het om 6,4 miljard dollar (5,7 miljard euro).


EU-MERCOSURAKKOORD: ALLE LICHTEN OP ROOD

Op 16 juni 2020 kondigde de Europese Commissie een uitgebreide openbare consultatie aan over het Europese handelsbeleid omdat de Covid-19 pandemie toch wel sterke vragen had doen rijzen over het gangbare model voor handels- en investeringsakkoorden. De Belgische ‘Stop EU-Mercosur coalitie’ roept nu de Belgische regeringen en parlementairen op om alvast dit akkoord te verwerpen omdat het de essentiële beginselen inzake duurzame ontwikkeling en respect voor de mensenrechten en sociale rechten ‘niet bevordert’. Die oproep staat in een persbericht dat door 14 middenveldorganisaties is gepubliceerd.


Ook ‘de Groenen’ trokken aan de alarmbel. Andere partijen zouden nog hun twijfels hebben. De Morgen rapporteert hierover in Groenen vallen Europees handelsverdrag met Latijns-Amerika aan.

De analyse van de Groene fractie in het Europees Parlement concludeert dat het EU-Mercosur handelsverdrag lijnrecht ingaat tegen de Europese ambities in de Green Deal. Het handelsverdrag schiet tekort om klimaatverandering tegen te gaan en biodiversiteit te beschermen.


Meer weten over de praktijken van wat eufemistisch voor “industriële landbouw” doorgaat?

Lees van de hand van Zuid-Amerikakenner, landbouwspecialist en GvK-ambassadeur Luc Van Krunkelsven

Lees ook


Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .