MIEKE CLYMANS

Mieke Clymans

Mieke Clymans is nu Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat.

Ontmoetingscentrum, taalles voor migranten, klussendienst, buurt- en wijkwerking, woonerf, herwaardingsgebied, sociaal verhuurkantoor, opbouwwerk, bewonersorganisatie…, het zijn de termen die de toon zetten in de carrière van Mieke Clymans, drijvende kracht van Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen. Ook de namen van de projecten spreken: Energie en Armoede, Klein en Goed Wonen, Binnen zonder Bellen

Samenlevingsopbouw heeft, zegt ze, behalve een brug- en breekijzerfunctie, ook een hefboomfunctie: laat mensen zelf formuleren hoe ze sociale gelijkheid willen realiseren.

Ze licht haar engagement toe in deze motivatietekst:

Aan de grondslag van mijn drive ligt verontwaardiging. Verontwaardiging voor hetgeen ik als sociaal onrechtvaardig beschouw in de samenleving.

Meestal lijken problemen immens groot, ongrijpbaar. En toch liggen oplossingen dichter, meer bereikbaar dan ik soms vermoed. Het komt erop aan met de juiste mensen, zeker in nauwe betrokkenheid met hen die de moeilijkheden ervaren, de correcte analyse te maken. En die te brengen bij hen die voor oplossingen moeten zorgen. Dat leerde ik in mijn job als opbouwwerker.

We merken een verwaarlozing van de politieke beleidsaanpak in de klimaatproblematiek. In België startte de Klimaatzaak in de rechtszaal. We hopen vurig dat het klimaatdebat op die plek tot zijn ‘recht’ komt.

Persoonlijk blijf ik vooral ongerust over de ongelijke impact die klimaat-en milieuveranderingen hebben op de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Niet enkel in onze contreien maar wereldwijd.

Ik had de gelegenheid te werken rond de thema’s wonen en energie in Vlaanderen. De wens en de wil van mensen in armoede om hun steentje bij te dragen aan klimaat- en milieuverbetering is groot. Helaas grijpen nét zij naast “beschikbare” (overheids)mogelijkheden. Bijvoorbeeld: een geïsoleerde, betaalbare woning, installatie zonnepanelen of warmtepomp, een gezonde woonwijk.

Ik nam deel aan een inleefreis in Guatemala. Daar geeft de overheid voorrang aan grootschalige mijnprojecten. Een financiële lust voor enkelen, een ramp voor het milieu. Een gevaar voor het land, het water en het leven van duizenden boerenfamilies.

Hoopvol kijken naar de toekomst !

Niemand achterlaten. De lidstaten van de Verenigde Naties stelden hun Agenda 2030 op en formuleerden Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Hoewel deze doelen geen verplichtingen inhouden getuigen ze toch van een ambitieus engagement. ‘To leave no one behind’ is het leidend beginsel doorheen alle doelstellingen.

We moeten blijven toezien op de realisatie van deze doelen. De klimaatactie is er één van.

We mogen niet opgeven. Niet vandaag, niet morgen.

Een vaak gebruikt citaat maar toch zo waar:
We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children.

Mieke Clymans

Hartelijk welkom, Mieke Clymans!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .