MiekePeeters20170524_142051_169

Mieke Peeters

Een stevig compliment voor de Grootouders voor het Klimaat… Mieke Peeters, voorzitter van OKRA en met haar organisatie al jaren begaan met het milieu en het klimaat, steunt ons nu ook als ambassadeur. Meteen maakt ze duidelijk dat OKRA nog in 2019 een Klimaatwet wil!

Hier haar statement als nieuwe ambassadeur:

Ik ben plusoma van 6 kleinkinderen. Ik ben bezorgd om wat hen te wachten staat. Ik wil hen gelukkig zien opgroeien maar ik besef dat als wij, hun grootouders, niets doen, zij opgezadeld zullen worden met een onleefbare planeet.

Dat alleen al is een goede reden om in te gaan op de vraag van de Grootouders voor het Klimaat om ambassadeur te worden.

Grootouders zullen het klimaatprobleem niet alleen oplossen, maar we kunnen wel ons steentje bijdragen. Net zoals iedereen dat kan. Elke stap, hoe klein ook, telt.

Ik ben ook algemeen voorzitster van OKRA, een grote ouderenvereniging met meer dan 150.000 leden. De meesten van hen zijn ouder en grootouder.

Al in 2000 en 2001 organiseerde OKRA een programma rond milieu en natuur met als slogan ‘OKRA: natuurlijk’. Dat tweejarig programma werd afgesloten met de aanplanting van 15 hectaren bos op acht locaties in Vlaanderen. Grootouders en kleinkinderen werkten toen al bewust samen aan een duurzaam toekomstproject.

In 2013 en 2014 was OKRA een van de pioniers buiten de milieubeweging die inzetten op sensibilisering en actie rond de klimaatopwarming. OKRA deed dat met het project ‘Ik vind de aarde leuk’. Een 18-tal ‘low-impact-vrijwilligers’ gingen aan de slag om hun eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Ze bezochten talrijke OKRA-Trefpunten om ook andere senioren te inspireren om hun gedrag aan te passen. Ook via allerlei andere initiatieven werden OKRA-leden aangezet om zowel in hun eigen leven als in de werking van hun Trefpunt in te zetten op duurzaamheid.

Vijf jaar later beseffen we in OKRA dat individuele acties om te streven naar een kleinere voetafdruk nog altijd zeer waardevol zijn, maar niet meer volstaan om de klimaatopwarming te stoppen.

We zijn er ons van bewust geworden dat wij en de vorige generaties, zonder het te beseffen, de aarde uitgeput hebben. Al voelen we ons niet schuldig, we zijn wel mee verantwoordelijk voor de klimaatopwarming. Daarom moeten we nu, samen met onze kinderen en kleinkinderen, oproepen om noodzakelijke maatregelen niet op de lange baan te schuiven. Tegelijk moeten we erover waken dat kwetsbare mensen niet de dupe worden van de groene omschakeling. Een duurzame transitie moet ook sociaal-rechtvaardig zijn.

Omdat een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de noodzakelijke transitie bij de overheid ligt, stemden de deelnemers aan het politiek congres van OKRA op 19 februari 2019 in voorbereiding van de regionale, federale en Europese verkiezingen van mei een actualiteitsresolutie over het klimaat.

“We zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht om de wereld die we voor hen in bruikleen hebben gekregen, in goede staat door te geven aan de volgende generaties. (…) OKRA wil dat het beleid nog in 2019 een Klimaatwet aanneemt. (…) OKRA houdt zich – als organisatie met specifieke knowhow rond ouderen – beschikbaar om hieraan mee te werken.”

OKRA sloot zich daarom aan bij de Grootouders voor het Klimaat met hun initiatieven om invloed uit te oefenen op de publieke opinie door de bezorgde burgers een stem te geven en om het beleid te beïnvloeden.

Dat is een tweede reden om de uitnodiging om ambassadeur te worden te aanvaarden en mij daarmee te engageren om het thema duurzaamheid in OKRA op de agenda te houden.

Mieke Peeters
Algemeen voorzitster OKRA

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .