Mieke Vogels

Mieke Vogels

Mieke Vogels is Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat.

Mieke Vogels kennen we van haar rijke carrière in de politiek, meer bepaald bij Agalev/Groen. Ze kwam in 1985 in de Kamer, werd fractieleider voor Agalev-Ecolo, in 1994 werd ze schepen in Antwerpen en van 1999 tot 2003 was ze Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen. Daarna zetelde ze in het Parlement tot in 2014. Ze was ook twee jaar voorzitter van Groen.

Sinds 2018 is Mieke Vogels voorzitter van GroenPlus, de seniorenafdeling van Groen. Daarmee vervolledigt ze onze lijst voorzitters van ouderenverenigingen: Mieke Peeters van Okra, Leona Detiège van S-Plus, Eric Van Rompuy, voorzitter CD&V-senioren en Jul Geeroms van de Vlaamse Ouderenraad. Dit is haar motivatietekst:

Najaar 2019:
Een warm en hoopvol gevoel om als grootouder samen met de jongeren, onze klein­kinderen, door de straten van Brussel te trekken. We eisen een daadkrachtig beleid om de klimaat­verandering te stoppen. Het gaat om veel meer dan de opwarming van de aarde. We gaan voor climate justice, voor ecologische en sociale recht­vaardigheid. De armsten bij ons en wereld­wijd zijn immers de eerste slachtoffers van de opwarming van onze aarde.

Najaar 2020:
De corona­pandemie domineert ons leven. Om de pandemie het hoofd te bieden is samen manifesteren niet langer mogelijk. Het corona­virus confronteert ons, net als de klimaat­opwarming, met dezelfde grenzen aan de draag­kracht van onze aarde. De mens staat niet boven de natuur. Hij is er inherent onderdeel van en kan er niet ongestraft aan tornen. Door zijn leef­milieu aan te tasten maakt de mens het niet alleen andere soorten moeilijk, maar ook zich­zelf. Door steeds verder binnen te dringen in de leef­wereld van dieren, door de kap van oerwoud bijvoorbeeld, springen virussen als corona over van dier naar mens.

Klimaat­verandering en verlies aan bio­diversiteit zijn twee kanten van dezelfde medaille.

‘Never waste a good crisis’, het is een bekende uitspraak van Winston Churchill. De Britse staats­man gaf aan dat zonder de tweede wereld­oorlog er nooit een instituut als de Verenigde Naties zou zijn. Ook de corona­crisis biedt mogelijk­heden om de goede kant op te gaan. Opnieuw nacht­treinen in Europa in plaats van goedkope vluchten. Aandacht voor de lokale producenten, de lokale boeren, geen koop­zondagen maar de natuur in de buurt ontdekken…

Laten we deze hoopvolle tekenen vast­houden en samen, jongeren en klimaat­grootouders, ijveren om ze structureel te verankeren. Het geeft onze klein­kinderen hoop en perspectief op een wereld waar de klimaat­opwarming gestopt is, de bio­diversiteit versterkt is en climate justice een realiteit is.

Hartelijk welkom, Mieke Vogels!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .