ImamSiamar

De klimaatcrisis in de moskee van Zwijndrecht

Dikwijls wordt gezegd: “Het zijn alleen witte mensen die bezorgd zijn om het klimaat. Je ziet nauwelijks mensen van kleur op de klimaatmanifestaties.” Eigenlijk is dat ook wel te begrijpen. mensen met een migratieachtergrond hebben net zoals de gele hesjes meer directe zorgen. Terwijl de klimaatbetogers bezig zijn met het mogelijk einde van de mensheid op de planeet aarde, zijn zij net als de gele hesjes bezig met het einde van de maand. Ze moeten een job vinden die een voldoende inkomen oplevert, ze zijn op zoek naar een geschikte woning, ze zijn slachtoffer van discriminatie…
Maar toch is er bij mensen van kleur aandacht voor de klimaatcrisis. Wilfried Defillet kwam een mooi initiatief op het spoor. Onlangs verzamelden in de moslee Safa in Zwijndrecht een tachtigtal kinderen. Op het programma stond de ‘klimaatopwarming, de allergrootste uitdaging van de mensheid’.

Mohammed Ben Siamar is een beminnelijk man. Hij werkt als vertaler-tolk en is leerkracht Islamitische godsdienst in enkele Antwerpse scholen. Mohammed is ook ondervoorzitter van Safa vzw in Zwijndrecht. De vereniging beheert de plaatselijke moskee en richt socio-culturele activiteiten in voor ontwikkeling, emancipatie en opvoeding. Extra aandacht is er voor jongeren. De vzw biedt educatieve programma’s aan en mobiliseert hen voor een ruime maatschappelijke inzet. Mohammed: “Een keer in de maand houden wij een lezing voor de kinderen tussen 6 en 13 jaar gevolgd door verschillende activiteiten of workshops. Deze maand behandelden wij het thema Klimaatopwarming”.

Mohammed vertelt zelf hoe de activiteit is verlopen: “Ik begon met het stellen van algemene vragen over het thema. Het bleek dat de tieners een goede kennis van deze materie hebben. Ze hadden het over het broeikaseffect, stikstofoxiden, groene energie, zonnepanelen, warmtepompen en dat de mens de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Wij gooien te veel CO2 in de atmosfeer. De meest urgente vraag die de kinderen stelden was ‘Wat kunnen wij zelf doen om de planeet te beschermen?’ Er kwamen antwoorden als te voet, met fiets of bus naar school gaan, auto minder gebruiken, minder vlees eten, de verwarming iets lager zetten, lichten in de kamer uit doen…. Na de lezing hebben wij praktische activiteiten uitgevoerd.”

Het was geen eenmalige activiteit. Mohammed: “Er komt zeker nog een vervolg op deze lezing. Wij gaan trouwens proberen om voor dit onderwerp zoveel mogelijk de eindtermen van het onderwijs te volgen.”

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .