Traveler DC 120

Move your money

auteur: Jo Verwimp

We moeten niet wachten tot de overheid of bedrijven klimaatvriendelijke maatregelen nemen. Verkiezingen kunnen de overheid in een andere richting sturen; klanten hebben macht over bedrijven. Ook banken kunnen ontevreden klanten verliezen.

Uit een studie van 2017 door de Klimaatcoalitie bleek dat de vier Belgische grootbanken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) in de periode 2014 tot 2016 nog €40 miljard investeerden in de fossiele industrie. Dat moet anders. Daarom werden de banken voor een ultimatum gesteld: move your money, of wij doen het zelf. (http://moveyourmoney.be)  

Gevraagd werd dat ze op hun algemene vergadering in het voorjaar van 2019 een resolutie zouden goedkeuren om het beleid in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Zo niet zouden ze duizenden klanten verliezen. Het rapport van de banken zag er na die algemene vergaderingen helaas niet goed uit.  

Wij deden mee, en veranderden  – na 45 jaar- van bank. Want ING – net als de andere grootbanken – gaf geen bevredigende antwoorden. Op hun website is het overigens zoeken naar het woord ‘duurzaamheid’ . Dan is het zoeken naar een alternatief. Bij Triodos hadden we al een spaarrekening, maar een zichtrekening is (nog) niet mogelijk – behalve voor verenigingen.

In onze omgeving is de keuze buiten de ‘grote vier’ beperkt. Argenta leek ons behoorlijk: hun duurzaamheidsrapport is uitgebreid en gemakkelijk te vinden (www.argenta.be => over Argenta => duurzaamheidsverslag). De bank verbindt zich ertoe om beleggingen in CO2- intensieve sectoren zoals olie en steenkool af te bouwen tegen 2020. Bovendien is er de ambitie is om de ecologische voetafdruk met de helft te reduceren tegen 2023 en CO2-neutraal te zijn. Al hun fondsen zijn ethisch.  De eigen beleggings-portefeuilles zullen verder verduurzamen en posities in CO2- intensieve sectoren zoals olie- en steenkool worden afgebouwd tegen 2020. Bovendien bevestigt de ECB-stresstest de sterke solvabiliteit van Argenta en met een score  van 8,55 op 10 kende de bank in 2018 de hoogste klanttevredenheid in België.

Praktisch: hoe verander je van bank ? Dat is sinds een jaar  gemakkelijker met de ‘bankswitch’ procedure ; net zo eenvoudig als veranderen van energieleverancier of telefoonoperator. (https://www.febelfin.be/nl/consumenten/van-bank-veranderen ). ‘Move your Money’ organiseerde van 6 tot 20 juni  zelfs een helpdesk om te helpen met praktische vragen. Maar die hadden we niet nodig. We openden rekeningen (op naam en gemeenschappelijk) en tekenden op 10 juni de overstap. Op 26 juni zou die een feit zijn.

Al spoedig liet ING via een rekeninguittreksel de aanpassing weten van  6 terugkerende overschrijvingen en 11 bestendige opdrachten. Eén kon niet uitgevoerd worden, dat moesten we zelf regelen: de jaarlijkse betaling van het lidgeld aan Groen (de begunstigde is vreemd genoeg Go Cardless, in GB). Vanaf 25 juni werden deze opdrachten bevestigd door de begunstigden. Maar er was geen sprake van de 15 domiciliëringen. Ook onze rekening bij ING werd niet afgesloten. Bij navraag bleek een werknemer binnen ING dit vergeten te hebben, wat inmiddels werd rechtgezet.

Het is dus niet te laat voor actie ! Niets let u om ook mee te doen en uw geld in het najaar nog te verzetten naar een propere bank.

NB Zopas raakte bekend dat de Europese Investeringsbank, de grootste verstrekker van leningen ter wereld, per eind 2020 geen leningen meer wil toekennen voor nieuwe energieprojecten met fossiele brandstoffen, d.w.z. olie- en gasproductie, infrastructuur voor aardgas en energie- of warmte-opwekking met fossiele brandstof. Het vrijkomende budget zou naar een energietransitiefonds gaan. Eerdere projecten kunnen helaas nog wel starten. Toch is dit een belangrijke koerswijziging en ongetwijfeld een signaal voor andere investeringsbanken. (nvdr)

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .