Schermafbeelding 2024-05-24 102659 Natuurherstelwet 50%

Natuur is een zaak van ons allemaal 

Foto’s © Tim Dirven

Brussel, 22 mei 2024 – Met deze open brief spreken meer dan 60 organisaties zich uit voor natuur als deel van de oplossing, in plaats van als een bedreiging voor de landbouw.  Grootouders voor het Klimaat tekenden mee. We trokken ook mee naar de kabinetten Brouns, Rutten en Demir. Op het kabinet Brouns werd de delegatie ontvangen. Het kabinet Rutten nodigde hen uit om op een later moment in gesprek te gaan. Van het kabinet Demir kwam er tot nog toe geen enkele reactie.

In februari al verscheen een eerste versie van deze tekst, als reactie vanuit het brede middenveld op de hevige boerenprotesten en de politieke beslissingen die in het verlengde daarvan genomen werden, in het nadeel van natuur en milieu.

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Biodiversiteit en vlak voor de regionale, federale en Europese verkiezingen, herhalen we deze boodschap. Natuur moet opnieuw een stem krijgen in het politiek en publiek debat, en een vaste plek aan de onderhandelingstafel. Natuur is niet het probleem, maar een belangrijk deel van de oplossing. Maatregelen voor natuurherstel terugdraaien, is een verduiveld slecht idee. Het maakt een doeltreffende aanpak van de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan onmogelijk. ‘Dit gaat ons allemaal aan. Wij vragen een oplossingsgerichte dialoog.‘ 

Als er iets duidelijk is geworden in dit voorjaar van boerenprotesten en verhitte discussies, is het dat ons voedselsysteem voor een gigantische uitdaging staat. Ons voedselsysteem is zo belangrijk voor álle burgers dat de systeemfouten die nu haarscherp blootgelegd worden, een brede maatschappelijke discussie verdienen.   
  
Wij willen een oplossingsgerichte dialoog. We moeten én willen samen met alle actoren tot een duurzame uitkomst komen. Het huidige landbouwmodel botst zowel socio-economisch als ecologisch op zijn grenzen en dat gaat ons allemaal aan.  

Alleen integrale en doordachte beslissingen kunnen de boeren helpen. Zwakken we nu het natuurbeleid af, dan wordt een doeltreffende aanpak van de immense uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, onmogelijk gemaakt.   

Het kan anders

Zonder vruchtbare bodems groeien er nergens gewassen. Zonder natuur, geen voedselproductie. Driekwart van alle gewassen is afhankelijk van bestuivers. Een robuuste natuur maakt de landbouw minder kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden. Meer natuur betekent meer koolstofopslag. Onze natuur verder laten verloederen, zal dramatische gevolgen hebben voor de landbouwsector en dus voor ons voedselsysteem. En dat terwijl veel boeren nu al in een penibele socio-economische situatie zitten. 
 
Tegelijk bewijzen heel wat (agro-ecologische en biologische) landbouwers vandaag al dat het anders kan. Door landbouw en natuur te verweven, garanderen we de broodnodige klimaatbuffers en biodiversiteit die onze teelten beschermen en versterken.  

630.000 doden

Boeren zijn trouwens niet de enige economische actoren die baat hebben bij gezonde natuur. Meer dan 50% van de wereldeconomie hangt ervan af, berekende het World Economic Forum. Bedrijven hebben natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten nódig. Die worden zwaar bedreigd door de voortdurende achteruitgang van de biodiversiteit en door de klimaatverandering.   

De totale kosten van de klimaatverandering worden, voor de Belgische economie, geraamd op 9,5 miljard euro per jaar. Nu maatregelen voor natuurherstel terugdraaien, is een verduiveld slecht idee. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laat weten dat slechte milieukwaliteit bijdraagt aan een op de acht sterfgevallen. Dat zijn jaarlijks 630.000 doden in de EU, omgerekend 11.700 doden in België.  

Waterbommen en welzijn

Elke hectare natuur extra betekent acht zorgbehoevende personen minder. De gezondheidsvoordelen van natuur zijn zowel preventief als curatief, met effecten op ons fysiek en mentaal welbevinden. Denk ook aan de grote waarde van recreatie en beleving in natuurlijke landschappen. Met zoveel langdurig zieken en een vergrijzende bevolking is het een gemiste kans om de positieve invloed van natuur niet mee te nemen in politieke beslissingen.  

Natuur is onze beste bondgenoot tegen klimaatverandering. Waterbommen zoals die in Wallonië in 2021, en zware overstromingen zoals die in West-Vlaanderen in 2023, zullen vaker voorkomen. De vraag is niet of maar wanneer. De enige manier om ons daartegen te beschermen, is door ruimte te voorzien voor natuur.   

Investeren in natuur creëert win-winsituaties. Elke euro rendeert ook meerdere malen: extra belangrijk in tijden van besparingen.  

Natuurherstelwet

Hoewel we quasi dagelijks geconfronteerd worden met de noodzaak aan bescherming en versterking van onze ecosystemen, moeten we vaststellen dat buiten de spotlights de zorgwekkende tendens waar we in februari al op reageerden zich verderzette. Het ambitieniveau van natuur- en milieumaatregelen werd afzwakt en verschillende initiatieven teruggetrokken. We denken hierbij aan het terugtrekken van de Verordening duurzaam pesticidengebruik en het Water Resilience Framework door de Europese Commissie en het schrappen van verschillende milieumaatregelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook één van de hoekstenen van de Europese Green Deal, de Europese Natuurherstelwet1, kwam in een impasse terecht. Hier draagt onze eigen Vlaamse regering een enorme verantwoordelijkheid. Een Belgische voorstem in Europa is voldoende om deze wet te implementeren, maar een nee van de Vlaamse regering verhindert dat België voor kan stemmen. We roepen de Vlaamse regering daarom op haar positie bij te sturen en alsnog goedkeuring te geven aan de Natuurherstelwet. 

Deze brede coalitie van nu al meer dan 60 organisaties wil natuur terug een stem geven. We moeten naar een duurzaam landbouwmodel, met een leefbaar inkomen en bestaanszekerheid, binnen de grenzen van milieu, natuur en klimaat, zodat we er als maatschappij in zijn geheel wel bij varen. 

Ondertekend door:

 1. 11 maart-beweging   
 2. 11.11.11   
 3. Aardewerk   
 4. BE Vegan vzw  
 5. Beweging.net   
 6. BioForum   
 7. Bond Beter Leefmilieu   
 8. BOS+   
 9. Breekijzer vzw  
 10. Broederlijk Delen   
 11. Canopea   
 12. Climate Express   
 13. CM Gezondheidsfonds   
 14. Commensalist   
 15. De Landgenoten   
 16. Dryade   
 17. Eatmosphere   
 18. Faire Gemeente   
 19. Fairtrade Belgium   
 20. Food Forest Institute   
 21. Fundamentele grondrechtenbeweging Postversa vzw   
 22. Gents MilieuFront  
 23. Greenpeace   
 24. Grootouders voor het Klimaat     
 25. Herbronnen.Resources   
 26. JNM   
 27. Join For Water   
 28. KAYA Belgian Coalition of Ecopreneurs    
 29. Klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje FV   
 30. Klimaatcoalitie   
 31. Klimaatzaak   
 32. Landwijzer   
 33. Les Amis de la Terre – Belgique   
 34. Limburgs Landschap   
 35. Limburgse Milieukoepel   
 36. Linked Farm   
 37. Natuur.Koepel    
 38. Natuurpunt   
 39. Oikos vzw   
 40. Onafhankelijke Ziekenfondsen   
 41. Oost West Centrum    
 42. Pasar   
 43. Pomona vzw   
 44. ProVeg België  
 45. Reset.Vlaanderen   
 46. Rikolto   
 47. Rise for Climate Belgium  
 48. Robur op Den Eik vzw  
 49. Solidagro   
 50. Solidaris  
 51. The Shift   
 52. Trage Wegen   
 53. Transitie Vlaanderen vzw   
 54. Veldwerk vzw  
 55. Velt   
 56. Vlaamse Jeugdraad   
 57. Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning   
 58. Voedsel Anders   
 59. Voedselteams   
 60. Vogelbescherming Vlaanderen   
 61. vzw Durme  
 62. Waerbeke  
 63. Waterland    
 64. Werkgroep natuurlijk imkeren   
 65. Wervel   
 66. West-Vlaamse Milieufederatie   
 67. World Council for Public Diplomacy and Community Dialogue I-vzw   
 68. WWF 

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .