restorenature_email_signature

Natuurorganisaties willen straffe Europese natuurherstelwet. Teken mee voor #RestoreNature!

100.000 sympathisanten gezocht!

Met de Europese Biodiversiteitsstrategie 2030 ambieert de Europese Commissie juridisch bindende doelen op te leggen aan alle EU-lidstaten, waarmee grootschalig herstel van gedegradeerde ecosystemen op land en zee mogelijk is. Deze nieuwe ‘EU natuurherstelwet’ zal herstel van hoogwaardige natuur moeten koppelen aan ecosysteemdiensten en connectiviteit, zo menen de gezamenlijke natuurkoepels Birdlife, EEB en WWF. Tot 5 april 2021 loopt er een publieke raadpleging waar burgers kunnen aangeven hoe deze wet er uit zou moeten zien. Deze raadpleging kan je op individuele basis invullen.

Met de publiekscampagne #RestoreNature ijveren Natuurpunt, Birdlife Europe, EEB en WWF er echter voor om samen met hun sympathisanten te tekenen voor een gezamenlijke krachtdadige en ambitieuze invulling van de natuurherstelwet. Hun straffe boodschap voor de Commissie is: enkel door een fundamentele verandering op land én op zee kunnen we een veerkrachtige biodiversiteit terugbrengen in het voordeel van mens én natuur. 

Wil jij ook een straffe Europese natuurherstelwet die ons wapent tegen de komende klimaatgrillen? Vul dan onderstaand formulier in en onderteken het. Daarmee ondersteun je de antwoorden die de Europese natuurkoepels Birdlife, EEB en WWF samen hebben voorbereid op de Europese bevraging rond de natuurherstelwet. Natuurpunt steunt hun antwoorden voluit. De antwoorden waarvoor je tekent kan je hier lezen.

Teken hier voor #Restore Nature

De natuur dankt je!

Meer info
  • Lees hier het persbericht van Natuurpunt  

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .