DSCF1797 (1)_0 klimaatwet Nederland

Nederland keurt Klimaatwet goed

Nederland keurt Klimaatwet goed

28 mei 2019 was zonder meer een historische dag voor Nederland. De meerderheid in de Eerste Kamer stemde in met de Klimaatwet, die klimaatdoelstellingen voortaan wettelijk vastlegt. De Klimaatwet biedt zekerheid dat de klimaatdoelen van Nederland worden gehaald door doelen te stellen voor de lange termijn en door een mechanisme in te stellen waardoor het klimaatbeleid continu kan worden aangescherpt en het klimaatbeleid van de regering kan worden gecontroleerd.

Zo komt er elk jaar een klimaat- en energieverkenning waarin staat hoeveel broeikasgassen er worden uitgestoten. Er komt een Klimaatdag op de vierde donderdag van oktober, waarop de Tweede Kamer en de regering in debat gaan over het klimaat. En elke vijf jaar komt er een klimaatplan waarin het klimaatbeleid wordt vastgesteld. Dit klimaatplan past in het klimaatakkoord van Parijs en in de systematiek van de Integrale Nationale Energie- en Klimaatplannen die voor de EU moeten worden opgesteld.

Jesse Klaver van GroenLinks is opgetogen: “Dit is echt een bijzonder moment. Deze wet heeft een grote impact op onze toekomst en het tegengaan van klimaatverandering. Deze wet gaat Nederland veranderen.” GroenLinks en PvdA hebben de Klimaatwet gemaakt. SP, D66, ChristenUnie, VVD en CDA sloten zich bij hen aan, waardoor de wet door zeven partijen werd aanboden aan de Tweede Kamer. Daar werd hij in december al aangenomen. Nu dus ook door de Eerste Kamer.

Nederland is niet het eerste land dat een Klimaatwet kent. In Europa waren het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden Nederland voor. In Duitsland staat in het coalitieakkoord dat er een Klimaatwet zal komen. Wel is de Nederlandse Klimaatwet op dit moment de meest ambitieuze ter wereld met een reductiedoel van 95% in 2050. Die reductie gaat in drie stappen:

1.    Een vermindering van 49% (t.o.v. 1990) van de broeikasgasuitstoot in 2030.
2.    Een vermindering van 95% (t.o.v. 1990) van de broeikasgasuitstoot in 2050.
3.    100% broeikasgas-neutrale elektriciteit in 2050

Meer weten? Lees https://groenlinks.nl/nieuws/klimaatwet-aangenomen en https://beweging.groenlinks.nl/klimaatwet-faq

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .