Nelly_Maes (CC BY-SA 4.0)_169

Nelly Maes

Nelly Maes (79) is ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat! Een duvel-doet-al in de nationale, Vlaamse en Europese politiek met focus en hart voor wat zich wereldwijd afspeelt. Het grootste deel van haar carrière is ze actief bij de Volksunie : jongerenvoorzitter, kamerlid, gecoöpteerd senator, lid van de Vlaamse Raad (voorloper Vlaams Parlement). Van 1999 tot 2004 is Nelly Maes lid van het Europees parlement, waar ze de hele legislatuur ondervoorzitter is van de fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie. Binnen haar partij is ze voorzitter van de werkgroep onderwijs en van 2005 tot 2015 voorzitster van het Vlaams Vredesinstituut. Hieronder haar motivatie om ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat te worden :

Een paar weken geleden is mijn jongste kleinkind geboren. In welke wereld zal dit kind opgroeien ? Elke minuut worden kinderen geboren in hutten en paleizen, in vreedzame dorpen en vluchtelingenkampen. Welke kansen zullen zij krijgen ?

Wij hebben de wereld zien veranderen na de tweede wereldoorlog. Dank zij de inspanningen van onze ouders en grootouders konden wij hier opgroeien en leven in vrede en veiligheid. Hier was voedsel en water beschikbaar, terwijl er elders oorlog en hongersnood was.

De opwarming van de aarde dreigt broze evenwichten te verstoren met onvoorspelbare gevolgen voor de wereld waarin onze kleinkinderen als volwassenen zullen leven. Het is aan ons grootouders, aan de ouders van nu en aan de gezagsdragers om vandaag noodlottige evoluties te stoppen en de leefbaarheid van onze planeet te verzekeren voor ons nageslacht.

Welkom, Nelly Maes !


Foto Nelly Maes: Polla ta deina (bewerkt – CC BY-SA 4.0)

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .