Warre Borgmans leest de omgekeerde nieuwjaarsbrief 2022

1 januari 2022: (omgekeerde) nieuwjaarsbrief, met Warre Borgmans

Het is een traditie: voor de derde keer schrijft een ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat op 1 januari de omgekeerde nieuwjaarsbrief. Het zijn dan niet de kleinkinderen die met wensen en beloftes komen voor hun (groot)ouders, maar de grootouders voor hen.

Op 1 januari 2020 schreef jeugdschrijver Marc De Bel met zijn “liefste kleinkoters” de eerste omgekeerde nieuwjaarsbrief. Een jaar later, 1 januari 2021, was het de beurt aan jeugdauteur en ambassadeur Linda Van Mieghem om “de dingen eens op hun kop te zetten” met haar omgekeerde nieuwjaarsbrief.

Dit jaar, 1 januari 2022, schrijft en leest acteur Warre Borgmans de omgekeerde nieuw­jaars­brief. Klik op het driehoekje om de weergave te starten. Klik desgewenst op cc voor de Nederlandse ondertitels.


Voor wie graag meeleest:

Beste jonge mensen van de toekomst, beste toekomst-volwassenen.
Op de drempel van het nieuwe jaar sta ik met mijn wensen klaar.

Als ik velen van jullie bezig zie, vult mijn hart zich met hoop. Ik grinnik achter mijn hand. Hola, hier komen ze. Yes!

De lijst van problemen die in jullie schoot wordt geworpen is niet gering. Vervuiling, lawaai, opwarming, corruptie, fraude, belastingparadijzen, mensenhandel… en er zullen er in de toekomst wellicht nog bijkomen.

Maar jullie blijven niet bij de pakken zitten. Integendeel, genoeg gepalaverd, de straat op! Actie! Met de vlam in de propere pijp en wind in de volle zeilen. Wat gaan jullie fantastische antwoorden hebben op al die vervelende vraagstukken die wij maar niet beantwoord krijgen. Hoe wij het klimaat zo slecht bestieren, waarom de welvaart zo onrechtvaardig verdeeld is, en waarom wij nog onderscheid maken op basis van huidskleur, sekse of afkomst.

Wat een gestuntel. Ik gun jullie het gegiechel of zelfs gebulder. Dat ze zich daarmee bezig hielden! Hohohoho. Het zal ons hopelijk vergeven worden. Of niet.

Ondertussen weten we dat veranderen tijd vergt, maar de aarde verwittigde ons al ettelijke keren dat zij die tijd niet heeft. De aarde telt af, en we hebben er maar één, die van u en die van mij.

We moeten meteen enkele versnellingen hoger schakelen. Iedereen: bedrijven, politiek, iedereen. Ikzelf zal me nog minder door regen en wind laten afschrikken om er met mijn stalen ros op uit te trekken om boodschappen te doen. Ik laat de lift links liggen en zal trappen lopen, desnoods tot de 39e verdieping. Enfin, dat is wat overdreven, de 38e. Waterkranen niet meer nodeloos laten stromen en overal het licht uitdoen. Eropuitknijpen met mijn zwerfvuilknijpertje om de wereld proper te maken. De mensen vriendelijk goeiendag zeggen, in welke stemming ik ook verkeer.

Laten we moed, geduld, vertrouwen en liefde koesteren in de onbekende wereld die we betreden. En: nuance. Nuance om in de storm van stemmen, meningen, problemen en vertier, kalmte te vinden, vastgebeitelde ideeën loslaten en openstaan voor een ander.

Elke uitdaging, hoe klein ook, vergt inzicht. Denk niet links, denk niet rechts, denk na.

En houd het ook plezant. Geef iedereen een dikke kus van mij, want tegen dan zal dat viruske toch wel op de knieën gedwongen zijn.

Jullie kapoen, Warre.


© tekst, illustratie en video: overname toegestaan volgens: CC BY-ND 4.0 (d.w.z. ongewijzigd en bronvermelding Grootouders voor het Klimaat)

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .