enveloppe_Mrkl_169

Open brief aan Angela Merkel

Vrijdag 17 juli vindt in Brussel een Speciale Europese Raad plaats over het postcorona-herstelplan en de meerjarenbegroting voor de volgende 7 jaar. Het wordt een zeer belangrijke vergadering, aan het begin van de zes maanden dat Duitsland het wisselende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt. Daarom schreven Youth For Climate, Grootouders voor het Klimaat en Grands-Parents pour le Climat samen een open brief aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

We vragen haar, alle zeilen bij te zetten om een krachtig duurzaamheids­beleid te voeren en een ambitieuze leidersrol te spelen in de klimaat­strijd. De Europese Unie maakt nu een kantelpunt mee, een final call om de klimaat­doelstellingen van het Akkoord van Parijs (2015) nog enigszins een kans te geven. Die sense of urgency vraagt om versnelde en ambitieuze inspanningen. De nieuwe 7-jaarsbegroting van de EU moet in de nodige verandering voorzien, anders komen we veel te laat.

Hieronder de Nederlandse tekst van de brief. Je kunt hem ook als pdf afladen (in het Nederlands of in het Duits)

Brussel, 13 juli 2020

Geachte mevrouw de bondskanselier,

Namens de Belgische burgerbewegingen Youth for Climate, Grootouders voor het Klimaat en Grands-parents pour le Climat, willen wij ter gelegenheid van de aanstaande Speciale Europese Raad, aan het Duitse voorzitterschap en u persoonlijk, uitdrukkelijk vragen alle mogelijke macht waarover u kunt beschikken, aan te wenden om de Unie op het juiste klimaatspoor te zetten.

We zijn er ons van bewust dat Duitsland het voorzitterschap van de Raad overneemt op een bijzonder cruciaal, zelfs historisch moment van de Europese constructie. Gelet op de levensbelangrijke dimensie van de klimaatcrisis voor de Europese bevolking, moeten er dringend drastische maatregelen genomen worden om verdere gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen door inspanningen te leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C, zoals uiteengezet in het Akkoord van Parijs van 2015.

We hebben onlangs vijf fundamentele verzoeken geformuleerd ter attentie van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU:

1. Zorg ervoor dat de enorme bedragen overheidsgeld in het economisch herstelplan afhankelijk worden gemaakt van klimaatbeschermingsmaatregelen
2. Stop subsidies aan fossiele energie en verhoog subsidies voor hernieuwbare energie en duurzame activiteiten
3. Maak dat een vrij substantieel deel van de nieuwe 7-jaars­begroting van de EU naar de Green Deal gaat
4. Zorg dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, wegens zijn enorme impact op milieu, biodiversiteit en klimaat, fundamenteel wordt herzien en geheroriënteerd
5. Maak het hele EU-beleid, en met name het handelsbeleid, coherent met de bepalingen van het Klimaatakkoord van Parijs

De EU staat nu op een cruciaal kruispunt. De beslissingen die in de volgende weken en maanden worden genomen zullen de levensomstandigheden bepalen van de toekomstige generaties, in het bijzonder die welke nu hun volwassen leven aanvatten.

De huidige trend is bijzonder alarmerend, en we overdrijven niet als we zeggen dat de jongeren van vandaag bang zijn. De Grootouders begrijpen dat, en ze delen die bezorgdheid.

Fundamentele verandering is dus een voorwaarde voor overleving geworden. Fundamentele verandering is ook extreem dringend. Als de nieuwe 7-jaarsbegroting van de EU niet in die verandering voorziet, zal de volgende begroting te laat komen.

Daarom hebben onze bewegingen besloten over generaties heen samen te werken om onze politieke leiders ervan te overtuigen de moedige richting te kiezen en de beslissingen te nemen die nodig zijn om het huidige rampspoedige vooruitzicht af te wenden.

Mevrouw de bondskanselier, we hebben vertrouwen in uw luisterbereidheid en begrip, en in uw wil en vermogen om deze uitdaging op te nemen, waarvan we denken dat ze veeleisender is dan waar de Unie ooit voor stond. Dat betekent dat u opnieuw geschiedenis zult schrijven.

Dank u voor uw tijd en aandacht,

Youth for Climate: Anuna De Wever & Adélaïde Charlier
Grootouders voor het Klimaat: Bernard Hubeau & Hugo Van Dienderen
Grands-parents pour le Climat: Thérèse Snoy & Myriam Gérard

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .