60_percent

Open brief aan de Europese Raad

Europese Grootouderbewegingen en Jongerenorganisaties doen gezamenlijk een klemmend beroep op de Europese Regeringsleiders om voor het nieuwe 2030-klimaatdoel van de Europese Unie (EU) een reductie van broeikasgassen van 60% ten opzichte van 1990 vast te leggen. Dat is dus meer dan de 55% die de Commissie in haar Green Deal voorstelde.

Een reductie met minstens 60% is belangrijk om de klimaatneutraliteit tegen 2050 niet in het gedrang te brengen, maar ook om duidelijk te maken dat (zelfs ambitieuze) doelen op lange termijn niet genoeg zijn. Tegelijk is het een krachtig signaal naar het Biden-bewind in de VS. Een ambitieus doel tegen 2030 is ook belangrijk om de steunpakketten voor de economische relance post-corona een duidelijk kader te geven.

Omdat de toekomst van de jongeren op het spel staat vinden we het nodig dat Europa nu alles op alles moet zetten om de klimaatverstoring te stoppen.


Illustratie: projectie van de EU-uitstoot (in Gton CO2-equivalent). Gebaseerd op een grafiek van het Internationaal Monetair Fonds. Bronnen: UN Framework Convention on Climate Change en European Environment Agency.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .