GD_verbtoe

Grootouders sturen Open Brief tegen ontwerpdecreet

Woensdag 19 mei behandelt het Vlaams parlement een ontwerp van decreet dat de inspraak- en beroepsmogelijkheden van de burger bij omgevingsvergunningen sterk zal beperken.

Daarover heerst bij milieu- en natuurverenigingen, juristen, academici en burgers grote ongerustheid. Grootouders voor het Klimaat (GvhK) deelt die bezorgdheid. Dat blijkt nu ook uit de eigen open brief die 65 GvhK-ambassadeurs aan de Vlaamse parlementsleden hebben gestuurd. U zult onder hen veel namen herkennen: academici, wetenschappers, oud-politici, acteurs, auteurs en mensen uit het middenveld.

De brief wijst op de tegenstelling tussen de aangekondigde klimaatambities en sommige bepalingen in dit decreet. Terwijl we door de overheid – of het nu over covid gaat of over klimaat – steeds meer gewezen worden op het algemeen belang, worden we door dit decreet opnieuw beperkt tot het persoonlijke belang. Als Grootouders ijveren wij voor een draagvlak om de leefbaarheid van mens en omgeving te beschermen, en voor vertrouwen tussen overheid en alerte burgers. Dat hoeft de efficiëntie van vergunningsprocedures zeker niet in de weg te staan.

Zoals gezegd staan de Grootouders niet alleen, zoals blijkt uit dit overzicht:

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .