Tijdens de lockdown heeft de Gentse afdeling van de Grootouders het dossier 'onzecenten' voorbereid (campagnebeeld in Gent 210227 (c) DirkTonnard)

Grootouders-campagne grote winnaar van de belangrijke Europese EESC-prijs

Grootouders voor het Klimaat is met haar campagne Onze spaarcenten voor hun toekomst (onzecenten.be) de winnaar van de Civil Society Prize 2021 van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). De Grootouders zijn verguld dat zij werden geselecteerd uit meer dan 50 inzendingen uit 24 landen van de Europese Unie, en ook nog eens eerste eindigden van de vijf finalisten. Zij zijn vereerd met de erkenning door deze belangrijke Europese instelling. Ze zien het als een aanmoediging voor hun werking en zullen met nog meer energie doorgaan met hun campagne die generatiegenoten, overheid en de financiële sector aanzet de financiële middelen van 55+’ers voor duurzame bestemmingen in te zetten.

Het EESC is een adviesorgaan voor de Europese instellingen, in het bijzonder het Europees Parlement en de Europese Commissie. Zijn leden zijn werkgevers, vakbondsmensen en vertegenwoordigers van het middenveld (sociale, beroeps-, economische en culturele organisaties). Het EESC maakte op een ceremonie tijdens zijn plenaire sessie van 9 december 2021 bekend wie van de vijf finalisten de eerste prijs kreeg – en dat bleek Grootouders voor het Klimaat te zijn met haar campagne Onze centen voor hun toekomst.

De prijs wordt inmiddels voor de twaalfde keer uitgereikt aan personen en ngo’s uit de EU, als bekroning van “uitmuntende initiatieven uit het maatschappelijk middenveld”. Elk jaar wordt een ander thema gekozen dat een belangrijk werkterrein van het EESC bestrijkt. Het thema voor dit jaar is doeltreffende, innovatieve en creatieve klimaatacties die een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie bevorderen. De bedoeling is dat de winnaars met het prijzengeld en de erkenning die zij krijgen hun projecten kunnen opschalen en hun gemeenschap nog meer kunnen helpen.

“Money matters, money talks, money makes the world go round, and it is spinning in the wrong direction now. We need to turn it around” (Europees Commissaris Mairead McGuinnes op de EEC-plenary, 8 dec 2021)

De Grootouders zijn trots dat we daaraan kunnen meewerken. Deze prijs is voor onze werking een belangrijke morele en financiële steun waarmee we nieuw materiaal en acties kunnen ontwikkelen. We hopen dat hij ook een deur zal openen naar nieuwe samenwerkingen.

Dit jaar werden de Grootouders al ontvangen bij vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem, minister van Klimaat en Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi, minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine, vice-eersteminister en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter en vice-eersteminister en minister van Mobilitiet Georges Gilkinet. We spraken ook met belangrijke spelers van de financiële sector. Die contacten worden nu goed opgevolgd.

De volgende maanden wordt gewerkt op twee extra werven.

De eerste is een “duurzaamheidsscan” waarmee je zelf kunt bepalen wat duurzaamheid voor jou betekent, om daarover in gesprek te kunnen gaan met familie, vrienden of je vereniging… En zo kom je natuurlijk ook bij je bankier of verzekeraar beslagen op het ijs.

De tweede is een kit voor een workshop op scholen. We werken daarvoor samen met leerlingen en hun grootouders. Daarmee hopen we niet alleen de campagne uit te kunnen breiden naar scholen, maar tegelijk de leerlingen meer inzicht te geven in de financiële systemen, met de focus op duurzaamheid. Ook moedigen we ermee aan dat jongeren en senioren over die onderwerpen in gesprek gaan. We kozen een partnerorganisatie, GoodPlanet, met veel ervaring in het onderwijs. Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds voor Financiële Geletterdheid, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Op deze website vindt u de campagne-pagina van Onze spaarcenten voor hun toekomst.

PS. Als u het eens van een ander wil horen: wat de EECS schrijft op zijn website.


Illustratie bovenaan: het project kreeg vorm tijdens de lockdown van 2020 bij de Gentse afdeling van de Grootouders . Campagnebeeld: © Dirk Tonnard

EESC-banner: © EESC

Andere illustraties: © gvhk/buscalisa

2 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .