20190920_161625-AA

JAMBON, ONZE KLEINKINDEREN ‘HET KIND VAN DE REKENING ‘

PERSBERICHT – 2/10/19


De Grootouders voor het klimaat hebben het klimaatplan van de nieuwe Vlaamse regering bestudeerd en geven het een grote onvoldoende.

“We streven naar een vermindering van minstens 80% van de uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen tegen 2050,” staat in de Vlaamse regeerverklaring.

Het Klimaatpanel van de Verenigde Naties vindt dat de ambities tegen 2030 sterk moeten worden opgedreven om de doelstellingen van Parijs te halen. Het regeerakkoord belijdt wel lippendienst aan dit akkoord, maar blijft erg vaag over de reductie voor de cruciale volgende 12 jaar.

De Grootouders voor het Klimaat stellen vast dat de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen beter luistert naar de wetenschappers. Europa moet voor haar ‘tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent in de wereld worden’. Daarom wil ze onder meer een eerste Europese klimaatwet op tafel leggen en de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50%, zoniet 55 procent verminderen.

De Grootouders vrezen dat Vlaanderen verder op de rem zal blijven staan om een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid van de Europese Unie onmogelijk te maken. En dit samen met andere “modelstaten” zoals Polen en Hongarije.

De Grootouders vinden het onbegrijpelijk dat de nieuwe Vlaamse Regering de dringende roep van de bezorgde klimaatscholieren kil naast zich legt. In een recent interview verklaarde Frans Van Daele, Belgisch topdiplomaat, oud-ambassadeur en voormalig kabinetschef van de Koning:

” De klimaatcrisis is het meest prangende probleem van deze tijd.Als we daar fout gaan, kunnen we het niet meer repareren. Veel problemen die vroeger ‘mismeesterd’ werden, konden nog recht gezet worden. Bij het klimaat lukt dat niet meer “.

Het besef van deze absolute hoogdringendheid zien wij niet vertaald in een ambitieuze klimaatpolitiek. Dit regeerakkoord zadelt door zijn klimaat-immobilisme onze kleinkinderen op met – nu al zichtbare- extremere weersomstandigheden: droogte, hittegolven, overstromingen etc., die hun leefomstandigheden sterk negatief dreigen te beïnvloeden.

De Grootouders voor het klimaat willen geen onleefbare wereld voor onze (klein)kinderen,  zullen niet zwijgen en zullen samen met de Klimaatjongeren blijven actie voeren voor een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid. De Grootouders steunen hen daarin!

Lees het Manifest van de Grootouders voor het Klimaat

Contacten:
– Prof. Dr. Bernard Hubeau: 0495 36 52 85  – bernard.hubeau@telenet.be – co-voorzitter GvK, Prof. Em. Faculteit Rechten en Faculteit Sociale Wetenschappen UA, gastdocent aan de Faculteit Recht en Criminologie VUB
– Hugo Van Dienderen: 0495 52 37 69 – hugovandienderen@gmail.com
co-voorzitter GvK, gewezen VRT-journalist en oud-volksvertegenwoordiger
– Perscontacten: Koen Platevoet: 0498.51.68.42 – koen.platevoet@gmail.com


NB – Sympathiseren met de Catalaanse spijbelende jongeren maar tegelijk

de eigen jeugd veroordelen, dat is vreemd. Vlaamsnationalistische politici en hun ouders spijbelden ooit zelf voor Leuven-Vlaams!

Een mogelijke verklaring hiervoor vindt u in dit duidingsartikel van Jan de Zutter.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .