IMG_5382-AABB

Open brief aan de politici van ons land

Onder het motto “For our future, cure the climate now! vragen de Belgische klimaat­bewegingen Youth for Climate, Grootouders voor het Klimaat en Grand-parents pour le Climat in een open brief steun aan de Belgische politici, met name de ministers Zuhal Demir (Vlaanderen), Philippe Henry (Wallonië), Alain Maron (Brussel) en Marie-Christine Marghem (federaal) en onze Europese parlementsleden. De Europese Raad staat deze weken namelijk voor belangrijke beslissingen.

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

De Belgische klimaatbewegingen Youth for Climate, Grootouders voor het Klimaat en Grands-parents pour le Climat vragen uw steun voor de belangrijke beslissingen die de Europese Raad deze weken bespreekt. De herstelmaatregelen na de coronacrisis zijn namelijk bepalend voor onze toekomst en de aanpak van de klimaatcrisis.

We vragen dat de steun aan de lidstaten rekening houdt met de extreme urgentie van de klimaatcrisis. Een aangescherpte ‘Green Deal’ en ‘Next Generation EU’-plan kunnen geschikte instrumenten worden om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te realiseren.

De klimaatcrisis wacht niet. Het omslagmoment dat we nu door de gezondheidscrisis beleven is een final call. Het koolstofbudget dat ons rest als we de wereld binnen de 1,5°C willen houden, zal tegen het huidige tempo nog vóór 2030 helemaal opgebruikt zijn.

We rekenen ook op u om onze regeringsleiders te helpen deze ambities te verdedigen. Ze zijn essentieel om de economie naar een gezonde, ecologisch verantwoorde samenleving te leiden die iedereen, en met name de jongeren, een hoopgevend perspectief biedt.

Hoogachtend,

Youth for Climate
Anuna De Wever & Adélaïde Charlier

Grootouders voor het Klimaat
Bernard Hubeau & Hugo Van Dienderen

Grands-parents pour le Climat
Thérèse Snoy & Myriam Gérard

Op 19 juni riepen onze bewegingen daartoe al gezamenlijk op, o.m. met een videoclipje waarin vijf heldere eisen werden geformuleerd aan het adres van de Europese Raad: lees ons artikel over die actie, met de vijf eisen en de video.

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .