GreenGlobe-Club-of-Rome_169

Open brief aan de wereldleiders – A Healthy Planet for Healthy People

Teken deze Open Brief aan de Wereldleiders, een initiatief dat uitgaat van de Club van Rome

Op enkele dagen tijd tekenden al meer dan 2500 bekende en minder bekende mensen wereldwijd bovenstaande petitie van de Club van Rome, die naar aanleiding van de coronacrisis oproept tot een wereldwijd partnerschap van mens en natuur. In deze Open Brief verwijst de Club van Rome naar de oorzaken van de corona-pandemie, waarna ze oproept tot samenwerking en wijsheid om ons samenleven met de natuur voortaan grondig anders aan te pakken. Hieronder de tekst in het Nederlands.

Call to Action van het Planetaire Noodtoestand Partnerschap: Van wereldwijde noodtoestand naar een partnerschap van mens en natuur

A Healthy Planet for Healthy People

Het is tijd om onze angsten te beteugelen, hoop te creëren en met oplossingen te komen voor onze gezondheids-, economische, klimaat- en biodiversiteitscrisis, oplossingen die bouwen aan veerkrachtige samenlevingen op lange termijn.

De wereld is in een uitzonderlijke en onverwachte crisis terechtgekomen. Wij zijn allemaal uiterst bezorgd over de menselijke tol die het coronavirus al heeft geëist en we willen ons diep gevoel van solidariteit uitdrukken met de meest kwetsbare gemeenschappen nu de pandemie overal oprukt. Deze bedreiging vraagt om een snelle en krachtige reactie en we steunen voluit de noodmaatregelen die nodig zijn om zoveel mogelijk levens te redden en om een antwoord te bieden aan de verwoestende impact van het virus op de bestaansmiddelen en veiligheid van mensen. Deze crisis toont bovendien onze wederzijdse afhankelijkheid van elkaar als één menselijke gemeenschap op één planeet zowel voor onze gezondheids- als voor onze voedsel- en bevoorradingssystemen.

Het is belangrijk om te beseffen dat de planeet in een diepe en langetermijncrisis is verzeild geraakt, die haar oorsprong vindt in een aantal gerelateerde wereldwijde uitdagingen. Recent opgedoken infectieziektes (EIDs) als Ebola, de vogelgriep, SARS en nu het coronavirus (COVID-19) veroorzaken behalve een hoge dodentol ook ziekte en economische schade die handels- en reisnetwerken ontwricht. Naar schatting 70% van deze ziektes zijn ontstaan bij dieren, vooral wilde dieren, en zijn te wijten aan menselijke activiteiten als ontbossing, uitbreiding van landbouwgebied en de toenemende jacht op en verkoop van wilde dieren, activiteiten die ook sterk bijdragen aan het verlies van biodiversiteit. Vele pathogenen kennen we niet eens. De ziektes die we kennen zijn dus maar het topje van de ijsberg. En evenmin als COVID-19 houden klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en financiële ineenstorting rekening met nationale of zelfs maar fysieke grenzen. Dit soort problemen kunnen we alleen maar managen met collectieve actie die we opstarten ruim voor er van een echte crisis sprake is en met maatregelen die uitgaan van een potentiële reeks van schokken in plaats van aparte bedreigingen.

Covid-19 heeft aangetoond dat een snelle transformatie wel degelijk mogelijk is. Een andere wereld, een andere economie liggen plots in het verschiet. Dit is een unieke opportuniteit om een andere weg in te slaan dan die van de ongelimiteerde groei en van de achterhaalde fossielebrandstoffeneconomie en om een duurzame balans te creëren tussen mens, welvaart en de grenzen van onze planeet.

De wijze waarop leiders beslissen om de economie te stimuleren in antwoord op de coronacrisis zal de wereldwijde bedreigingen nog vergroten of juist temperen. Leiders moeten dus wijze beslissingen nemen. Maar het risico op kortzichtige beslissingen die de emissies doen toenemen en de natuur helemaal doen verloederen, is reëel. Anderzijds dient zich nu de opportuniteit aan om oplossingen te bepleiten die niet alleen levens heropbouwen en de economische activiteit een boost geven meteen na de crisis, maar die ook de transitie versnellen naar veerkrachtige koolstofarme economieën en naar gemeenschappen die rijk zijn aan natuur.

Wij kennen de oplossingen: investeren in hernieuwbare in plaats van fossiele energie, investeren in natuur en herbebossing, investeren in duurzame voedselsystemen en regeneratieve landbouw en, tenslotte, transformeren naar een meer lokale, circulaire en koolstofarme economie. Dit soort positieve acties kunnen tevens een bron zijn van broodnodige collectieve hoop en optimisme over het herstel van het leven in deze onzekere tijden.  

Wij roepen leiders op om moed, wijsheid en vooruitziendheid aan de dag te leggen en de kansen te grijpen om hun economische herstelprogramma’s ondubbelzinnig transformatief te maken door te investeren in mensen, natuur en koolstofarme ontwikkeling. Zo bouwen ze aan de weg van zero emissies tegen 2050, naar een betere wereldwijde gezondheid, naar een nieuwe relatie met de natuur, naar ander landgebruik en andere voedselsystemen. De herstelmaatregelen mogen niet vrijblijvend van aard zijn, maar moeten sterke economische incentives en voorwaarden bevatten voor bedrijven en industrieën om over te schakelen naar een koolstofarm circulair businessmodel en om te investeren in natuur en in mensen. Nu is het moment om fossiele brandstoffen uit te faseren.

Het is eveneens belangrijk om klimaat en biodiversiteit bovenaan de agenda te houden in 2020 en daarna. Leiders moeten elke kans aangrijpen om impulsen te geven op deze fronten. We moeten ervoor zorgen dat de wereldwijde inspanningen onder auspiciën van de Verenigde Naties (UN General Assembly Nature Summit, UN Framework Convention on Climate Change, UN Convention on Biological Diversity) vooruitgang boeken. We moeten erop hameren dat landen sterker zijn als ze samenwerken en dat internationale samenwerking de beste optie is om toekomstige existentiële bedreigingen aan te pakken.

Dit is het moment voor ons allen om de uitdaging van collaboratief leiderschap aan te gaan en samen te werken aan wegen om deze noodsituatie om te buigen tot een wereldwijde economische reset. Mens en natuur moeten in het centrum staan van deze diepe transformatie naar herverdeling, herleving en herstel. Voorspoed voor mens en planeet is enkel mogelijk als we vandaag boude beslissingen nemen opdat toekomstige generaties kunnen overleven en gedijen in een betere wereld.

11 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .