Foto: Liesbet Croughs

Open brief van Grootouders voor het Klimaat

PERSBERICHT

OPEN BRIEF VAN GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT

“Geef uw kleinkinderen een stem”

Weinigen hadden het zien komen, maar plots stond er jeugd op straat.
Met één grote vraag: “Er moeten echte  oplossingen komen voor het klimaat. Er is nu duidelijke klimaatverstoring, die dreigt alleen maar serieus toe te nemen; Toch blijven wij hopen op een betere toekomst.” Meteen kwamen er een paar duizend op straat in België. Het werden er 12.000, dan 35.000… en ondertussen blijft de actie doorgaan, al 4 maand lang en ronduit wereldwijd. Grootouders voor het klimaat steunde deze klimaatjongeren vanaf dag één. We delen hun bezorgdheid om de versnelde klimaatverandering, en ook wij zien het duidelijke gebrek aan ambitie van de politiek om hier een daadkrachtig antwoord op te formuleren.

Als naoorlogse generatie , geboren tijdens of na Wereldoorlog II, hebben wij, grootouders, op een periode van 75 jaar de wereld en onze leefomgeving versneld zien veranderen en de leefomstandigheden op elk gebied voor velen althans in het Westen zien verbeteren: een veelzijdiger voeding, grotere mobiliteit  (van fiets naar auto, TGV, vliegtuig..), véél grotere communicatie die onze wereld heeft geopend ( van de éérste zwart-wit TV naar de smartphone), betere behuizing, technieken, kunststoffen…   Voorbeelden legio.

De keerzijde van de medaille: de milieuproblematiek en de versnelde klimaatopwarming met in onze regio recent mislukte oogsten, te laag grondwater, temperaturen ver boven normaal, bevestigen de berekeningen en waarschuwingen van de wetenschappers, al decennia lang. Gaan we recht op de muur af, of kunnen we het tij keren?

Als grootouders willen we dit soort negatieve erfenis niet aan onze kleinkinderen doorgeven en blijven we ervan dromen dat zij mogen opgroeien in een mooiere wereld. Een wereld die rechtvaardig, duurzaam en liefdevol is.

Eén van onze actieve klimaatopa’s formuleerde het zo: “Tegen 2050 dient ons land om het ergste te voorkomen klimaatneutraal te zijn. Ik ben nu 66 en tegen 2050 vier ik mijn 97 jaar. Als ik er dan nog ben… Mijn 10 kleinkinderen zijn dan 30 à 40 jaar, in de volle opbouw van hun leven…” 2050 is maar 31 jaar ver. Tegen 2030 (nog amper 10 jaar) moeten we het roer omgooien, zeggen de wetenschappers. De verkiezingen komen er snel aan, en in de komende regeerperiode moeten er rechtvaardige en ambitieuze stappen gezet worden naar een klimaat neutrale wereld. Het is de toekomst van onze kleinkinderen die vandaag bepaald wordt!

Daarom lanceren wij vandaag deze oproep aan alle grootouders, onze leeftijdsgenoten, om hun kleinkinderen een stem te geven op 26 mei.

Wij communiceren via onze eigen sociale mediakanalen. Hoewel we pas zijn opgericht op 25 januari 2019 hebben we op Facebook al meer dan 3000 volgers: https://www.facebook.com/pg/GrootoudersvoorhetKlimaatBe/ Wij hebben een eigen website: https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/ Ruim 1000 mensen zijn geabonneerd op onze Nieuwsbrief.

CONTACT: Bernard Hubeau, co-voorzitter gsm 0495 36 52 85  bernard.hubeau@telenet.be

Foto: Wout De Ridder
Foto: Liesbet Croughs

Fotomateriaal: Koen Platevoet – koen.platevoet@gmail.com – 0498.51.68.42

ONZE AGENDA:

Grootouders betogen niet alleen, zij organiseren ook lezingen, en onze sprekers werken op uitnodiging samen met verenigingen.

10 mei 2019: BERCHEM: Colloquium KLIMAATRECHTVAARDIGHEID, zaal De Vrede  13.30u

15 mei 2019: AALTER: DE KLIMAATVERSTORING, hoe en wat? ‘t Vrijhof – 20.00u

20 mei 2019 REET:: HEBBEN DE KLIMAATSPIJBELAARS GELIJK?  Basisschool De Wingerd – 20.00u

13 juni 2019 HOVE:  DE KLIMAATVERSTORING, hoe en wat? Dienstencentrum TEN HOVE – 14.00u

U vindt meer gegevens op onze website of Facebook pagina, of via: lezing@grootoudersvoorhetklimaat.be

                        MANIFEST

Wij, grootouders, zijn bezorgd om de toekomst van onze kinderen

en kleinkinderen, want de klimaatverstoring en de luchtvervuiling bedreigen hun leefomgeving en gezondheid.

1. 1,5 graad Celsius opwarming van de aarde is het maximum voor een leefbare wereld. Om dat te bereiken moet de koolstofuitstoot tegen 2030 minstens 45 % lager zijn dan in 1990 en moeten we tegen 2050 klimaatneutraal zijn.

2. Wij willen een duurzame samenleving die de draagkracht van onze planeet respecteert. Burgers, bedrijven en middenveld kunnen dit enkel realiseren samen met een overheid die keuzes maakt en krachtig optreedt. Daarvoor is een effectieve Klimaatwet noodzakelijk met tussentijdse doelstellingen tot 2050.

3. De klimaatverstoring veroorzaakt een toename van extreme weersomstandigheden en verlies van biodiversiteit. Daarom moeten we onze leefomgeving aanpassen en klimaatbestendig maken. Vergroening en verkoeling door zichtbaar water zijn daarvoor onontbeerlijk.

4. De massale fossiele verbranding is de hoofdoorzaak van de luchtvervuiling in onze steden en veroorzaakt verdere opwarming. Dit tast de gezondheid van de inwoners aan en doet het aantal gezonde levensjaren dalen. Wij vinden dit onaanvaardbaar. Het terugdringen van de lokale uitstoot is belangrijk om de globale opwarming tegen te gaan en zorgt tevens voor een betere luchtkwaliteit.

5. Het klimaatbeleid moet sociaal en rechtvaardig zijn, ook op mondiaal vlak. Het moet de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en landen helpen om zich aan te passen aan de toenemende gevolgen van de klimaatverstoring.

6. Door onze activiteiten willen wij bij onze leeftijdgenoten het bewustzijn voor het klimaat bevorderen en hen een stem geven.

7. Wij, Grootouders voor het Klimaat, zijn als onafhankelijke beweging sociaal bewogen en geëngageerd. Wij willen een leefbare wereld doorgeven aan volgende generaties. We hebben een langetermijnvisie, staan open voor dialoog en willen mensen samenbrengen. Dat doen we met veel ambitie en bereidheid tot actie. Geef je kleinkind het mooiste cadeau… werk mee aan een leefbare en gezonde wereld!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .