Tram7_169

Oproep Gvk-A’pen: keur vervoerplan De Lijn af

Grootouders voor het Klimaat, afdeling Antwerpen, roept de vervoerregioraad op het openbaar vervoerplan van De Lijn niet goed te keuren.

De Antwerpse Grootouders voor het Klimaat zijn zeer bezorgd over het nieuwe vervoersplan van De Lijn dat voorligt op de Antwerpse vervoerregioraad van 15 december 2020.

Zowel om de klimaatdoelstellingen te halen, de huidige verkeerscongestie op te lossen als om de Oosterweelwerken op te vangen, is een modal shift richting duurzame mobiliteit niet alleen noodzakelijk maar ook heel dringend. Het openbaar vervoer is een onmisbare speler in die overgang.

De Grootouders voor het Klimaat roepen daarom op om het voorgestelde openbaar vervoerplan van De Lijn te herzien. Wij zijn voor een optimalisatie van het openbaar vervoersaanbod als de aantrekkelijkheid daar niet onder lijdt. Openbaar vervoer moet vlot en comfortabel zijn. En ja, er zijn in dit plan nieuwe lijnen en frequentieverhogingen. Maar de globale balans is negatief.

Er zijn te veel geschrapte of verkorte bus- en tramlijnen – het protest tegen het schrappen van tram 7 en bussen 52-53 in Mortsel is een mooi voorbeeld. Een petitie met 10.000 handtekeningen kan bezwaarlijk genegeerd worden. Ook in dichtbevolkte Antwerpse wijken valt het vervoer weg.

Belangrijke maatschappelijke locaties, zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen, huisartsenposten, ziekenfondsen en winkelcentra, zijn niet langer optimaal bereikbaar voor de reiziger.

Op vele plaatsen in het landelijk gebied volstaat het Vervoer op Maat niet.
En het demotiverende en tijdrovende “overstapmodel” werkt al helemaal niet als de overstapplaatsen er ellendig bij liggen (zonder infoborden, zonder voldoende wachthokjes, …)

Want het openbaar vervoer heeft een sociale functie. Onder andere voor ouderen is het openbaar vervoer dikwijls een van de weinige mogelijkheden om autonoom verder te komen dan de eigen straat.

Grootouders voor het Klimaat-Antwerpen roepen de vertegenwoordigers in de Antwerpse vervoerregioraad op om het voorgestelde openbaar vervoerplan niet goed te keuren. Wij vragen ook de Vlaamse Regering om nù meer te investeren in openbaar vervoer en hiervoor niet te wachten op het Routeplan 2030. Tijd verliezen is geen optie.

Grootouders voor het Klimaat – Antwerpen
Jos Moeskops


Illustratie: Tram 7 in OV-museum Den Haag (gewijzigd)
© Pvt pauline, (CC BY-SA 3.0)

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .