Oproep voor een leefbare wereld voor onze kleinkinderen

Wij, grootouders, zijn zeer bezorgd.

  • Geregeld vangen we kleinkinderen op met luchtwegeninfecties. De luchtverontreiniging in onze regio is onaanvaardbaar. De normen van de Wereld gezondheidsorganisatie moeten het uitgangspunt worden voor het beleid.
  • De klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de toekomst van onze kleinkinderen.
  • 1,5 graad opwarming van de aarde is het maximum voor een leefbare wereld. 1,5 graad opwarming betekent dat België in 2050 CO2-neutraal is.
  • Burgers en bedrijfsleven kunnen de omschakeling naar een duurzame economie alleen realiseren samen met een overheid die de juiste keuzes maakt en krachtig optreedt.

Wij, grootouders, roepen alle politici op om een lucht- en klimaatbeleid te ontwikkelen dat een leefbare wereld voor onze kleinkinderen waarborgt.

Teken het GVK manifest!

Hierbij onderschrijf ik het manifest van de Grootouders voor het Klimaat zoals weergegeven op de GVK-website.

%%je handtekening%%

Deel met uw vrienden: