210221_wandeling_De_Keer_005 (002)

Oude liefde roest niet : Red de Keer heeft ons nodig !

Blog door Lieve

Daarmee bedoel ik dat ik de Keer nog altijd zo’n aantrekkelijke, groene ruimte vind. Een landbouwlandschap van vroeger, niet doorsneden door verkeerswegen, geen prestigieuze villa’s. Vochtig groen, met rijen populieren als bewijs. Een ideaal gebied om het oosten van de Antwerpse agglomeratie te beschermen tegen de klimaatopwarming. Het is een gebied van 300 ha, redelijk geïsoleerd, dat zie je meteen op de kaart. Te midden van de gemeenten Wijnegem, Schilde, Oelegem en Ranst. Stevig afgebakend in het Noorden door het Albertkanaal, in het zuiden door de E 313. Maar helaas, sinds 2004 wil de Vlaamse regering 200 ha van dit authentieke landschap bestemmen voor industrie.

Twee jaar geleden was ik vanuit Mortsel daarheen gefietst om zelf eens te kijken wat de Vlaamse regering en/of de haven van Antwerpen daar nu eigenlijk van plan was. Ik zag hier en daar een oud bord “Red de Keer” en wandelaars vroeg ik wat er aan de hand was. Diepe zucht. “Ach ja, dat is hier al jaren bezig. Er zijn actievoerders die proberen de plannen tegen te houden om hier een voorhaven van Antwerpen uit te bouwen, met veel gevaarlijke chemische industrie. “ Veel wijzer werd ik niet.

Dan maar thuis op zoek op het internet. En er was heel wat te vinden, vooral van de actiegroep “Red de Keer”: www.reddekeer.be

Ik vat even samen voor u.

De Keer is een groen, open landbouwgebied waar een honderdtal gezinnen wonen. Sommige hoeven en schuren dateren zelfs van het midden van de 18de eeuw. Enkele grote vijvers, struiken en bomen maken van De Keer een gebied met een interessante fauna en flora. Je vindt er watervogels als aalscholvers, futen, reigers, soms een ijsvogel. Of hoog in de lucht torenvalk, steen- en kerkuil, in de oude hofsteden nestelen de boerenzwaluwen. Je vindt er een amfibieënpoel en rijk begroeide bermen met tientallen inheemse soorten.

In 2004 besliste de Vlaamse regering dat hier 200 ha zou ingenomen worden voor de industrie: in het kader van het “Economisch Netwerk Albertkanaal” (=ENA) zou hier een industriegebied komen ten behoeve van de Antwerpse haven. 200 ha vochtig gebied bedekken met betonverharding, op een moment dat de klimaatverstoring ons in zijn greep houdt, dat is vloeken in de klimaatkerk! Er liggen nog verschillende opties open: recyclagebedrijven, overslagbedrijven, sevesobedrijven (!). Het gebied moet toegankelijk worden via de aanleg van een proxyhaven aan het Albertkanaal en de aanleg van extra rijstroken en een aparte op-en afrit via de parking van het Q8 benzinestation.

De regiokern van GvK Antwerpen besliste het protest in de Keer te ondersteunen. Dat deden we een eerste keer in maart 2022. In een “partnership”namen we deel aan de plechtige inhuldiging van een aangeduide wandelingdoor de Keer. Hugo Van Dienderen vond onze ambassadeur Leo Van Broeck ( voormalig Vlaams Bouwmeester en coördinator van het Klimaatboek) bereid om de geïnteresseerden toe te spreken over het klimaatbelang van deze regio die hij kende. Het werd een pastorale namiddag, aan de veldkapel in de streek, met alle luisteraars die geboeid naar onze GvK-ambassadeur luisterden.

N.B. Die wandeling wordt aangegeven door handige pijltjes die u naar paaltjes sturen waar u met de QR-code toelichting krijgt.

Sindsdien is er echter veel gebeurd, helaas niet ten goede!

  • Sinds januari 2023 worden ten oosten van Antwerpen ook de plannen ontwikkeld van “De Nieuwe Rand”. Als uitloper van het Toekomstverbond uit 2017 wordt in “De Nieuwe Rand” (= complex project!) onderzocht hoe de mobiliteit en de klimaatvriendelijkheid in de Antwerpse oostrand kunnen verbeterd worden (meer weten? www.denieuwerand.be). Een project om van te duizelen, dat ook een beroep doet op inspraak van de burgerbewegingen in het gebied. Probleem: De Nieuwe Rand moet van de Vlaamse regering uitgaan van het ENA op de Keer als “beslist beleid”! Het ENA Wommelgem – Ranst zelf staat als geplande beslissing los van De Nieuwe Rand, hoewel het er midden in ligt. Raar maar waar.
  • De schepencolleges van  Ranst en Wommelgem reageerden alvast negatief op een eerste studie door het VLAIO over de invulling van het ENA.
  • Red de Keer stuurde een brief naar alle Vlaamse parlementsleden om meer aandacht te vragen. Een eerdere brief naar min. Zemir werd pas na tien maanden wachten door een kabinetsmedewerker met een weinig geruststellende reactie beantwoord. De Keer blijft voor de Vlaamse regering het mikpunt voor een industriezone (beide documenten vind u op www.dekeer.be/recent).

Dus komt er in De Keer een nieuwe protestactie op 11 juni 2023, voor de tweede keer ondersteund door GvK.

Om 14.00 u : inhuldiging van een rustbank  en de inhoudelijke uitbreiding van de wandeling met informatie over de flora (dus smartphone niet vergeten! Plaats: doodlopende zijstraat ter hoogte van De Keer nr. 8. De rustbank is een verbindend project van Red de Keer met Humanistisch Verbond Schijnvallei, HouTHart (Sociaal – Duurzaam – Houtwerk met hergebruik), MeeAnders (Ranstse burgerinitiatieven en verenigingen maken samen de leefomgeving aangenamer, biodiverser en gezonder), Lo Petillante (Ontmoetingscentrum) en OERBloemen (burgerinitiatief voor meer bloemen in Ranst).

Bij een hapje en een drankje kunnen we luisteren naar prof. em. Huisartsengeneeskunde en GvK ambassadeur Dirk Avonts. In zijn nieuwe boek “Natuur op doktersvoorschrift” houdt hij een stevig pleidooi voor het behoud van natuur als een medicijn voor velen in deze vervuilde tijden.

Laten we er samen een gezellige bijeenkomst van maken, maar één met een stevig doel: “Red de Keer”! En natuurlijk kan u er ook wat kopen: het boek van Dirk Avonts, de boeken uitgegeven door de Grootouders voor het Klimaat, o.m. de pas uitgebrachte verhalenbundel “De tijd dringt”.

Liever een natje en een droogje? Misschien een sapje uit Ranst of iets uit de geitenboerderij?

We hopen op een talrijke opkomst van de Grootouders, vergeet je witte hesje niet, want wij willen gezien worden in de strijd voor het klimaat!

Lieve

Praktisch:

  • Wie met de auto komt: NIET naar het Q8 benzinestation rijden!

Tik in de GPS in: Keerbaan 8.

  • Maar natuurlijk komt u met de fiets!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .