PatriciaVerbauwhede_169

Patricia Verbauwhede

Patricia Verbauwhede is programmaverantwoordelijke Bolivia, Guatemala en Nicaragua bij Broederlijk Delen, en ze ondersteunt partners in die landen. Ze heeft jaren voor organisaties in Latijns-Amerika gewerkt.

Patricia Verbauwhede publiceert over de (mis)toestanden in Zuid- en Centraal-Amerika, en over inheemse volkeren en biodiversiteit.

Maar vooral is ze toch Ambassadeur voor Grootouders voor het Klimaat.
Haar motivatie formuleert ze als volgt.

Als drievoudige oma zie ik met vreugde een generatie jongeren opstaan die zich niet neerleggen bij de zaken zoals ze zijn, die hun scherpe, soms wanhopige analyse koppelen aan jeugdig activisme. Het pessimisme van het weten dat het bijna te laat is, belet hun niet om het optimisme van de actie te ontwikkelen.

Ik zie ook met ontroering hoe “Grootouders voor het Klimaat” tijdens de klimaatbetogingen voor deze jongeren een erehaag maken, hun aanmoedigden en zelf in de achterhoede opstappen, terwijl de spotlights op de jongeren gericht zijn. Hier wil ik graag deel van uitmaken! We kunnen de fakkel doorgeven, we beseffen dat een nieuwe generatie milieu- en klimaatactivisten de strijd op haar manier en met haar middelen verder wil zetten en we steunen ze op de manier die bij onze levensfase past.

Filosoof Roman Krznaric zegt ons terecht dat we onszelf de vraag moeten stellen “of wij goede voorouders zijn”. Dus nog een stapje verder dan “grootouders”! Ik ben me er scherp van bewust dat we maar even vertoeven op deze wonderbaarlijke planeet die de aarde is. Dat vele generaties die ons voorgingen haar hebben proberen te doorgronden, ermee samen te leven, haar schoonheid hebben bezongen en haar ook regelmatig geweld hebben aangedaan. Dat alles erf ik om het al dan niet zo door te geven aan de vele generaties die na mij zullen komen.

Ik wil ervoor zorgen dat alle schoonheid die ik mag ervaren, zo intact mogelijk blijft voor onze kleinkinderen, hun kinderen, hun kleinkinderen. Ten aanzien van alles wat die schoonheid bedreigt, wil ik niet alleen kleine, concrete persoonlijke keuzes maken, maar ook mijn stem laten horen en wegen op het beleid, zodat er op mondiaal vlak maatregelen genomen worden. Ik wil er mee voor zorgen dat de concrete verhalen uit het Zuiden hier bij ons doordringen, samen met het besef dat de klimaatopwarming en de vernietiging van de leefomgeving van lokale gemeenschappen nu al sociale ontwrichting en vluchtelingenstromen veroorzaken. De oplossingen kunnen alleen duurzaam zijn als ze worden aangereikt vanuit dat dubbele perspectief van mondiale en intergenerationele solidariteit.

Welkom, Patricia Verbauwhede!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .