Patrick Meire__169

Patrick Meire

Met gepaste trots melden we dat Patrick Meire heeft aanvaard Ambassadeur te worden voor Grootouders voor het Klimaat.

Professor dr. Patrick Meire is gewoon hoogleraar biologie aan de Universiteit Antwerpen, en zijn biotoop is water (“de ecologische aspecten van aquatische en draslandsystemen”). Hij doceert, onderzoekt en adviseert niet alleen, hij deelt zijn inzichten en expertise ook in heldere opinies (b.v. in Knack). Hij wordt wijd gewaardeerd voor zijn kennis en bekommernis over onze waterlopen – en hoe essentieel ze zijn in het probleem van de klimaatverstoring.

Wanneer ik mijn kleindochters (0,5, 1,5 en 3) de wereld rondom zich zie verkennen, de verwondering waarmee ze een bloem bekijken, een steentje oprapen, een vogel zien, dan treft mij hun totale onbezorgdheid. Ze verkennen vol enthousiasme en overgave een kleine mooie wereld rondom zich maar de vraag in welke wereld ze straks zullen groot worden bezorgt mij koude rillingen.

De klimaat­verandering, of kunnen we het niet beter de klimaat­ontwrichting noemen, wordt steeds duidelijker, naast een verdere achteruitgang van de bio­diversiteit. Het ecosysteem aarde, de basis van ons ganse bestaan, staat onder druk. Zullen onze kleinkinderen nog even onbezorgd kunnen zijn eens ze groter worden? Zullen ze in een wereld terecht komen waar het goed leven is, waar het klimaat zowel bio-fysisch als socio-economisch goed is? Ik kan niet volmondig ja zeggen, helaas.

De vele goede initiatieven om te streven naar een duurzame maatschappij zijn een strohalm waar ik me aan vastklamp en die ik nodig heb om niet depressief te worden bij de vele bericht­geving over de onverantwoorde­lijkheid van velen, gaande van presidenten, over CEO’s van multinationals tot “Jan met de pet”.

Ik ben er vast van overtuigd dat we het klimaat en de wereld niet zullen kunnen redden zonder de gedrevenheid van velen om zowel in eigen kring als veel breder zich in te zetten om zo snel mogelijk de transitie naar een meer duurzame samen­leving te maken.

Daarom wil ik ook heel graag ingaan op de vraag om ambassadeur te zijn voor de “Grootouders voor het klimaat”. Wij hebben kunnen genieten van een aangenaam leven en hebben de verantwoorde­lijkheid om te maken dat de volgende generaties een even kwaliteits­vol leven als het onze kunnen hebben. Dat is de basis van duur­zaamheid. In vele culturen hebben “ouderen” een vooraan­staande plaats in het maatschappelijk bestel vanwege hun levens­ervaring en kennis.

Laten wij als grootouders deze ervaring en kennis inzetten om onze kinderen en kleinkinderen een onbezorgde toekomst te geven en geen aarde achter te laten waar klimaat­ontwrichting en teloorgang van ecosystemen een goed leven onmogelijk maakt. Laat ons samen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. Als elk van ons een zand­korreltje verlegt kunnen we uiteindelijk de loop van de rivier veranderen.

Hartelijk welkom, Patrick Meire!


Begin juli gaf Patrick Meire voor Grootouders voor het Klimaat een webinar (Vlaanderen waterarm?). Wie wil weten hoe groot het risico is op wateroverlast en droogte, wat de mechanismen erachter zijn, en hoe we ecologische keuzes kunnen maken die goed zijn voor de biodoversiteit én onze woonwijken droog houden: aanbevolen!


Illustratie: © Dinska Amery

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .