Paul Verhaeghe (Sander Verhaeghe)_169

Paul Verhaeghe

We verwelkomen deze week Paul Verhaeghe als ambassadeur voor Grootouders voor het Klimaat. Paul Verhaeghe is van opleiding klinisch psycholoog, van vorming pscychoanalyticus en is gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Gent.

Sedert 2000 gaat zijn belangstelling vooral naar de explosieve groei van het aantal psychische stoornissen en het verband met maatschappelijke veranderingen. Er kwam veel belangstelling voor zijn onderzoek naar het verband tussen burn-out en depressie en de arbeidsorganisatie. In 2012 lokt Paul Verhaeghe een opgemerkte discussie uit met zijn boek “Identiteit”. Daarin beschrijft hij hoe onze identiteitsontwikkeling wordt bepaald door het maatschappijmodel waarin we leven.

Hieronder de motivatie waarom Paul ambassadeur wordt :

De voorbije eeuw heeft onze maatschappij  een alles veranderende transformatie doorgemaakt. In de vroegere samenleving lag economie ingebed in de maatschappij als dusdanig. Een transformatie in een marktsamenleving heeft deze verhouding omgekeerd: de maatschappij wordt ingebed in een economie met als doel winst­maximalisatie. De ‘markt’ legt haar eisen alsmaar dwingender op en beschouwt zelfs mensen als grondstof  (‘human resources’).  Het verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering zijn rechtstreekse gevolgen van dit economisch model. Het idee dat de mens ‘de natuur’ aan het uitschakelen is, illustreert onze hoogmoed. We zijn onszelf aan het uitschakelen, de natuur zal zonder ons wel verder doen. We maken de wereld onleefbaar voor wie na ons komt. Voor onze kinderen.

Willen we een antwoord op  de klimaatverandering, dan moeten we overstappen naar een ander economisch model, met een economie die opnieuw ondergeschikt wordt aan de samenleving, met als doel een goed leven voor zoveel mogelijk mensen. Een samenleving waar we met zijn allen voorrang geven aan duurzaamheid, aan het op­voeden van kinderen en onderwijzen van jongeren, aan het zorg dragen voor zieken en ouderen, aan het doordacht omgaan met onze leefomgeving. Wedden dat we er ons allemaal beter bij zullen voelen? 

Welkom Paul Verhaeghe !

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .