w940q85_Z2012_037_003-280x180 AA

Paula Sémer

Paula Sémer, in Vlaanderen voor vele oudere mensen bekend van radio en tv en nu bijna 95 jaar, wil graag ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat worden. Van november 1944 tot 1 mei 1990 werkt ze voor de openbare omroep – toen de BRT – eerst op de radio en vanaf 1953 voor televisie.  Ze is er achtereenvolgens actrice, omroepster en programma-maakster. Na haar pensioen wordt ze in 1995 senator voor sp.a. 

In 2012 krijgt ze een eredoctoraat van de Universiteit Gent voor haar maatschappelijke inzet, haar pioniersrol op radio en tv en voor haar bijdrage tot de popularisering van de wetenschap. Onlangs was Paula Sémer nog een opgemerkte gast in “De Ideale Wereld”.

Paula Sémer tijdens de uitreiking van haar Eredoctoraat aan de UGent

Paula Sémer is in de eerste plaats een overtuigde feministe. Velen kennen haar van de programma’s op televisie zoals Penelope, waar ze een belangrijke bijdrage leverde aan de emancipatie van de vrouw. Door haar programma’s op tv werkte ze mee aan het doorbreken van het taboe over sexualiteit, contraceptie en borstkanker. Net als de klimaatjongeren nu moesten de feministen van toen tegen de stroom in roeien.

Solidariteit tussen generaties

“Ik aanvaard graag jullie verzoek om ambassadeur te zijn voor de grootouders voor het klimaat. Ik doe dit uit bewondering voor de inzet van de talrijke jongeren die opkomen voor de toekomst van onze planeet. Ik doe het ook uit verontwaardiging over de manier waarop sommige volwassenen hen belachelijk maken en soms zelfs vernederen. De redding van onze planeet en van ons samenleven kan alleen als we samen, jong én oud, aan hetzelfde koord trekken. Je lost de klimaatproblemen alleen op door solidariteit: solidariteit tussen de generaties en solidariteit met hen die in onze samenleving uit de boot dreigen te vallen. De strijd tegen de klimaatverandering én tegen de armoede gaan hand in hand”, zegt Paula Sémer.

De Natuurvrienden

“Ik heb mijn jeugd in Antwerpen doorgebracht”, zegt ze. “Daar was ik actief bij de socialisten met hun vereniging “de Natuurvrienden”. Dat waren toen de voorlopers van de groene beweging. Voor mij is het dan ook vanzelfsprekend dat ik mij kan aansluiten bij het manifest van de Grootouders voor het klimaat en bij het engagement van de jongeren voor het klimaat en voor de toekomst van het samenleven op onze planeet.”

Paula Sémer overleed op 1 juni 2021.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .